Thập hạnh Phổ Hiền – Phương pháp tu trì cho cư sỹ Phật giáo...

Phổ Hiền thập nguyện không chỉ là thời khóa bắt buộc hàm chứa hết thảy các pháp môn tu hành của Phật Giáo Hán truyền truyền thống, mà thông qua nhận thức thâm nhập vào nội hàm càng cho thấy được những gợi ý, chỉ dẫn chính đáng, tích cực về việc tin ngưỡng và tu trì của cư sĩ Phật Giáo hiện đại.

Thập hạnh Phổ Hiền – Phương pháp tu trì cho cư sỹ Phật giáo...

Phổ Hiền thập nguyện không chỉ là thời khóa bắt buộc hàm chứa hết thảy các pháp môn tu hành của Phật Giáo Hán truyền truyền thống, mà thông qua nhận thức thâm nhập vào nội hàm càng cho thấy được những gợi ý, chỉ dẫn chính đáng, tích cực về việc tin ngưỡng và tu trì của cư sĩ Phật Giáo hiện đại.

Tiếng gầm Sư Tử của Tôn giả Xá Lợi Phất (Kinh Tăng Chi Bộ)

(Sāriputta’s Lion’s Roar, Anguttara Nikaya - Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi - Source: www.bps.lk)

Pakistan: Phát hiện di vật cổ Phật giáo

Các nhà khảo cổ của trung tâm Khyber Pakhtunkhwa (KP) ở tỉnh Tây Bắc Pakistan đã phát hiện ra một số tác phẩm điêu khắc Phật giáo cổ xưa. Giám đốc của trung tâm khảo cổ học KP, tiến sĩ Adub Samad cho biết các tác phẩm điêu khắc này được phát hiện trong quá trình khai quật bảo tháo tại khu phức hợp Phật giáo Bhamala, gần Khanpur (Dawn).

Tư tưởng bình đẳng và tôn trọng con người trong bộ kinh Pháp Hoa

Nhân lễ đón nhận 03 kỷ lục quốc gia của Bảo tháp Đại Bi thôn Hưng Lộc – xã Nghĩa Thịnh – huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định và công bố thành lập đạo tràng Pháp Hoáp thứ 58 tại miền Bắc, HT,Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN – Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư đã có bài giảng pháp về đặc điểm của ngôi Bảo tháp tôn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như sự gắn bó mật thiết giữa ngôi chùa với ngôi đình và đặc biệt Hòa thượng đã giải thích với toàn thể nhân dân phật tử về ý nghĩa đạo tràng Pháp Hoa.

Một đề xuất cách phục dựng chùa Diên Hựu

TS Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), đã trình bày những kết luận mới rất đáng chú ý từ việc nghiên cứu kiến trúc này trong sự so sánh với hàng loạt các công trình chùa tháp Phật giáo gần thời kỳ ở châu Á.

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 23)

Tư liệu ghi nhận bước phát triển mạnh của đạo Tin Lành, đồng thời với một số thống kê tư liệu cũng cho thấy tác động mạnh mẽ của đạo Tin Lành đến đời sống văn hóa Tây Nguyên.

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 24)

Tư liệu được giới thiệu dưới đây cung cấp cho chúng ta thông tin về một phần bức tranh tôn giáo, qua việc ghi nhận việc phát triển của các hội đoàn vệ tinh của một tôn giáo ở một địa phương cụ th

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 22)

Bài viết được giới thiệu dưới đây phản ánh diễn biến tôn giáo mới ở Tây Nguyên. Tôn giáo mới ở đây xuất phát từ đạo Ca tô La Mã. Bài viết cung cấp thông tin về tình hình tôn giáo rất phức tạp ở Tây Nguyên

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 19)

Bài viết giới thiệu dưới đây nằm trong những bài giới thiệu thông tin về Phật giáo ở vùng núi và cao nguyên trong sự so sánh với hoạt động tôn giáo nói chung.

Bài xem nhiều