Trang chủ Văn học Thơ Kính lạy Thầy

Kính lạy Thầy

36
0

Đệ tử chúng con kính lạy Thầy
Một đời hành đạo chẳng buồn khuây
Tạo trình Phật Pháp rền âm nghĩa
Chuyển dịch kinh từ rõ lý ngay
Chẳng quản công lao vì Chánh đạo
Mong rằng hiển hóa bỡi huyền dây
Thiện duyên nay đã đều hân nguyện
Nhẹ bước quy hồi về cảnh Tây  
Cảnh Tây tịch diệt làm đầu
Thầy trong đương xứ rõ bầu khinh an
Bao nhiêu ân đức vô vàn
Cho hàng sinh chúng ngập tràn phước duyên
Thầy ơi ! Con trọn lời nguyền
Mới vào thành phố, Thầy liền ra đi
Một trời tự tại Từ Bi
Để đời tưởng nhớ khắc ghi lời Thầy !

Sài Gòn – 29/3/2014  –  29/02 Giáp Ngọ 
      Cẩn bút, NHƯ PHONG – QUẢNG HƯƠNG
        DƯƠNG HỒNG XUÂN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here