Trang chủ Tin tức Ban tổ chức lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

Ban tổ chức lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

19
0


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM 

– Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

– Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

khóa VI, khóa VII;

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh;

– Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh;

– Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba;

– Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì;

– Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc;

– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

– Viện chủ tổ đình Đại Thành, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 

Trưởng ban:                                           Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phó ban Thường trực:                          Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Phó ban:                                                 

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Gia Quang

Hòa thượng Thích Quảng Tùng

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Hòa thượng Thạch Sok Xane

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Hòa thượng Thích Quảng Xả

Hòa thượng Đào Như

Thượng tọa Thích Quảng Hà

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thượng tọa Thích Thiện Thống

Hòa thượng Thích Thanh Nhã

Hòa thượng Thích Thanh Điện

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Thượng tọa Thích Thanh Phụng    

(đại diện lãnh đạo tỉnh)

Ủy viên:

Hòa thượng Thích Thanh Đạt

Hòa thượng Thích Thanh Chính

Ông Nguyễn Văn Thanh,

Trưởng ban Tôn giáo, UBTWMTTQVN

Ông…., Ban Tôn giáo Chính phủ

Thượng tọa Thích Thọ Lạc

Thượng tọa Thích Thanh Phúc

Thượng tọa Thích Thanh Huân            

Thượng tọa Thích Thanh Phong    

Thượng tọa Thích Thanh Trung

Thượng tọa Thích Thanh Dũng

Thượng tọa Thích Thanh Tuân

 

Đại đức Thích Thanh Nam

Đại đức Thích Thanh Hưng

Đại đức Thích Thanh Anh

Đại đức Thích Tâm Phúc

Đại đức Thích Nhuận Hữu

Đại đức Thích Giới Thanh

Ni sư Thích Đàm Khôi

Ni sư Thích Nữ Hương Giới

(đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, tp thân quyến gia đình)

Thư ký :

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh

Đại đức Thích Nguyên Chính

Đại đức Thích Thanh Sơn

Đại đức Thích Giác Đạt 


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here