Mùa sen tháng 4

Thơ Xuân Nguyến Bính

Mây trắng thong dong

Chùm thơ của HT. Thích Phổ Tuệ

Ban Biên tập Trang web Phật tử Việt Nam trân trọng giới thiệu một số bài thơ của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh, Viện chủ Tổ đình Viên Minh (Hà Tây) mà chúng tôi thu thập được nhân chuyến thăm đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Đại lão Hòa thượng vừa qua.

Bài xem nhiều