Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm tuần Bách nhật Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm

Tưởng niệm tuần Bách nhật Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm

32
0

HT.Thích Quảng Thiện – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Trí Thạnh, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo Gia Lai; HT.Thích Ngộ Tánh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Minh Thông, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS  Phật giáo tỉnh Khánh Hòa ,  HT.Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN thành phố Quy Nhơn;  HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Phú, Chứng minh Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương;  chư tôn đức  HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh thành;  chư Tôn đức Tăng Ni   môn phong Thiên Thai Thiền giáo Tông, Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương… và đông đảo Phật tử các giới tham dự.


Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Giác- Phó Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư. GHPGVN   niêm hương, bạch Phật; ôn lại sơ lược cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương đạo pháp của Đức Phó Pháp Chủ:

–  Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm húy thượng Không hạ Thành, tự Trí Tâm, hiệu Huệ Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, – Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN; – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, – Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực BTS, kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Hà Nội; – Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa từ khóa I – V; – Nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng đạo, kiêm Chánh Đại diện Trung phần Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam; – Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa.


– Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa các khóa I – V.

Trong suốt quãng đời hành đạo của mình, Hòa thượng luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ nhận thức uyên thâm về Phật giáo cho đệ tử. Nhiều đệ tử xuất gia của Ngài được tu học đỗ đạt cao như đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm vì tuổi cao, sức yếu, Ngài  đã an tường xả bỏ báo thân lúc 23:00 ngày 10/10/2017 (21/08 Đinh dậu). Thọ 84 tuổi đời, 60 tuổi đạo.


Lễ Tưởng niệm tuần Bách nhật Trưởng lão HT Phó Pháp Chủ thực hiện theo nghi lễ truyền thống, tại buổi lễ, TT. Thích Thiện Trí – Chủ sám khai kinh, cúng ngọ,  TT.Thích Như Lưu- Chủ sám tiến Giác linh  Tôn sư..

Thể hiện tấm lòng Hiếu đạo, dịp  này,  môn đồ pháp quyến Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương  tổ chức trai tăng cúng dường, truy niệm tiền nhân công đức, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng phẩm thượng sanh, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bính, nhân dân an lạc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here