Video: Tu trong đời sống hàng ngày

TT. Thích Chân Quang (chùa Phật Quang, Vũng Tàu) giảng về đề tài "Tu trong đời sống hàng ngày".

Video: Phật pháp nhiệm màu kỳ 9 – Gia đình Phật tử Quảng Báu...

Video chia sẻ của gia đình Phật tử trí thức, cư sĩ Đậu Thị Bích Ngọc, pháp danh Quảng Báu và các con Quảng Lành (12 tuổi), Quảng Hiền (7 tuổi) trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 9, do chùa Hoằng Pháp tổ chức.

Video: Sự giấu mặt của luật Nhân quả

TT. Thích Chân Quang (chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu) giảng về đề tài "Sự giấu mặt của luật Nhân quả".

Video: Sự tuyệt đối của Đức Phật

TT. Thích Chân Quang (Vũng Tàu) giảng về đề tài "Sự tuyệt đối của Đức Phật"

Video: Nụ cười Di Lặc

TT. Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) giảng về đề tài "Nụ cười Di Lặc"

Video: Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Đại đức Thích Phước Tiến giảng về đề tài "Hóa giải nghiệp tiền kiếp" tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Video: Bí mật bên kia cửa tử

TT. Thích Minh Thành giảng về chủ đề "Bí mật bên kia cửa tử", tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Video: Điều kiện sinh về Cực lạc quốc

TT. Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp thuyết giảng về pháp môn Tịnh Độ với chủ đề: Điều kiện sinh về Cực Lạc Quốc tại khóa tu Phật Thất trong tháng 5/2008 do chùa Hoằng Pháp tổ chức.

Bài xem nhiều