Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 1, 2, &3 tháng hai)

Với bậc tin, dễ thương, Với bậc trí, nghe nhiều. Bậc hiền trí, giao du, Kẻ thiện bạn chân nhân.

Kinh Phật nói về chính trị và quyền lực

Khi bàn về quan hệ giữa Phật giáo và chính trị, các nhà nghiên cứu Phật học thường, dẫn giải bài viết “Đạo Phật và chính trị” của Hòa thượng K. S. Dhammananda.

Cái then gài cửa

Thuở xưa, tại thành Savatthi có nữ gia chủ tên là Vedehika, nổi tiếng với đức tánh hiền thục, nhu thuận, ôn hòa. Vedehika có một nữ tì tên Kali, vừa khéo tay, siêng năng, vừa cẩn thận, chu đáo mọi bề.

Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc).

Bài kinh Phật nói về đánh ghen

Bài kinh “Chuyện người gia chủ (tiền thân Gahapati)” trong “Kinh Tiểu bộ”, tập V, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM, PL 2545-2001, từ trang 405.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17 và 18 tháng năm)

Này Bà-la-môn, cũng tương tợ như thế trong số chúng sanh sống trong vô minh (ví như) đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, ta là người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác vô thượng ở trên đời. Này Bà-la-môn, ta đây là người đứng đầu và cao cả nhất của thế gian.

Giữ Tâm trong sạch

Tu tập chính là tẩy xóa và gột rửa thân tâm. Vì chính tự thân mỗi cá nhân sẽ nhuộm màu cho cuộc đời mình, không ai có thể làm thay cho mình được. Do vậy, thực hành các thiện pháp để tâm trong sạch luôn là tâm nguyện của mỗi người con Phật.

Biểu hiện của lòng tin

Lòng tin, niềm tịnh tín Tam bảo là nhân tố quan trọng cần phải thành tựu để làm nền tảng cho sự tu tập, hướng thiện. Niềm tin vốn tiềm ẩn trong lòng với các phương diện rộng hẹp và mức độ sâu cạn khác nhau. Vì thế, dựa vào những biểu hiện tu học trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người có thể kiểm nghiệm lại niềm tin của chính mình hoặc có thể đánh giá niềm tin của người khác.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29 và 30 tháng tư)

Người cương quyết tìm chứng ngộ Niết Bàn và tâm không bị xúc động bởi dục lạc,người ấy là bậc cao thượng.

Tội ác phá thai trong Phật giáo

Đức Phật đã nói đến tội ác phá thai hơn 600 năm trước Kinh Thánh. Đức Phật đã gọi dứt khoát, rõ ràng “tự phá thai mình” là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Lẽ tất nhiên, là chúng ta phải tránh xa tội này.

Bài xem nhiều