Hãy sống và yêu thương đi..

Đừng nuôi dưỡng lòng ích kỷ cá nhân, hãy sống một cuộc sống vị tha bằng tất cả tình yêu thương mà bạn đang có, tạo dựng và sẻ chia những điều tốt nhất cho những người ở bên cạnh bằng sự chân thành đáng quý. Vì cuộc đời này ngắn lắm...

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Thấy trong lòng nhẹ bẫng, thấy miệng mỉm cười, thấy mình và những người yêu thương được bình yên.

Tác bạch xuất gia

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tại sao pháp tự của tu sỹ Phật giáo thường bắt đầu bằng chử...

Pháp tự của đệ tử nhà Phật thời kỳ đầu không có chữ Thích (ví dụ các ngài Ma-Ha Ca-Diếp, Mục Kiền Liên, Tu-Bồ-Đề… là đại đệ tử của Phật đều không sử dụng chữ Thích).

Ông Bụt tháng Tư

Trong truyện dân gian Việt Nam, chúng ta thường hay nghe nhắc đến ông Bụt. Đặc biệt là trong chuyện Tấm Cám, ông Bụt hiện ra nhiều lần để giúp đỡ cô Tấm. Ông Bụt là cách gọi dân dã theo tiếng Việt, được phiên âm từ "Buddha" của tiếng Phạn.

Kính trọng Pháp

Lời thưa: Phàm nghe pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu, chẳng đặng chuyên nhớ lời hay, để giúp câu văn lý luận. Chuyên nhớ lời hay, mà không thực hành, thời không ích chi cho đạo.

Quan niệm về Niết Bàn

Mặc dù vẫn biết không dễ dàng tiếp cận cánh cửa Niết-bàn, nhưng chúng ta tạm lấy một cọng tóc chẻ ra làm bảy, rồi lấy 1/7 này chẻ ra làm 7, chẻ đi chẻ lại 7 lần thì xem ra vẫn còn lớn hơn cánh cổng này một chút về phương diện lý luận. Nhân ngày vía Phật Thành đạo năm 2013, chúng ta thử tiếp cận danh từ Niết-Bàn bởi nó vẫn là nguồn cảm hứng bất tận đối với những ai quan tâm đến quả vị giải thoát trên bước đường tu tập.

Thừa tự pháp

Thế nào là thừa tự Pháp, không thừa tự tài vật? Thế nào là thừa tự tài vật, không thừa tự Pháp? Phật kể câu chuyện để minh họa: Có hai Tỷ-kheo từ xa đến thăm Phật sau khi Phật vừa dùng bữa xong.

Ý nghĩa Đại lễ Dâng y Kathina của Phật giáo Nguyên thủy

Về ý nghĩa Đại lễ Dâng y Kathina của Phật giáo Nguyên thủy, tác giả Phúc Nguyên đã có bài viết như sau :

Tinh thần thiết thực hiện tại trong lời dạy của Đức Phật

Nếu không biết chấp nhận hiện tại như nó đang là, để vận dụng hiệu quả khả năng và trí tuệ của mình đi đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát, thì, như Thế Tôn đã dạy, dung sắc cuả mình sẽ khô héo nhanh chóng như lau xanh lìa cành. Hạnh phúc và đời mình cũng khô héo như thế.

Bài xem nhiều