Vấn đạo ngài Mahasi

1- Bạch ngài, có cần phải có đầy đủ đức tin vào việc hành thiền Minh Sát mới có thể khởi đầu hành thiền được không?

Vấn đạo ngài Mahasi (tiếp theo và hết)

Đức Phật đã dạy rằng phương pháp hành thiền của Ngài là phương pháp tuyệt hảo có thể giúp thiền sinh tinh tấn hành thiền đạt được quả thánh thứ ba trong vòng một tháng. Nếu có người nào nói rằng không thể giác ngộ chỉ trong vòng một tháng dầu cho có hành thiền tích cực đến đâu đi nữa thì người đó đã chê trách những lời dạy của Đức Phật và đã cản trở việc hành thiền của mọi người.

Bắc Ninh: Chùa Diên Quang tổ chức khóa tu 3 ngày lần 3

Sáng ngày 29/04/2016 hơn 200 Phật tử đã vân tập về Chùa Diên Quang tại thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì để tham dự khóa tu 3 ngày lần 3 năm 2016.

Không thối đọa

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có sáu pháp không thối đọa này, Ta sẽ thuyết, hãy lắng nghe.

Bát chính đạo: Chính ngữ

Chính ngữ là lời nói có chân chính, tức không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, trái lại trau giồi những thiện khẩu nghiệp.

Con đường vào đạo

Giờ đây, mỗi lần tụng đến những câu kinh này, luôn gợi cho tôi nhớ về những nghịch cảnh và thuận duyên mà bản thân đã từng nếm trải qua những giai đoạn trong cuộc đời. Cũng từ những thuận nghịch ấy đã giúp tôi nắm bắt được vài phần trong muôn ngàn giá trị tuyệt vời của giáo lý Phật đà qua những câu kinh xưng tán trước mỗi lần công phu ấy.

Hướng dẫn thực hành (Phần 2)

Tinh tấn không có nghĩa là dùng sức! Làm ơn đừng làm thân, tâm quý vị kiệt quệ bằng việc ra sức thực hành. Khi thân hay tâm của quý vị mệt mỏi, sự hiểu biết không phát triển được. Hãy thoải mái và an tịnh. Chỉ cần hứng thú thôi. Tinh tấn cần được duy trì liên tục, đều đặn nhưng không phải bằng dụng công.

Bốn hạng người cần phải tôn kính

Trong cuộc sống, tất yếu cần phải có sự cung kính và tôn trọng với mọi người. Vì đó là cách hay nhất để mình được người khác tôn trọng. Đây được xem như một ứng xử văn hóa và văn minh. Trong đó mẹ, cha, thầy và những bậc đàn anh phải luôn là những đối tượng quan trọng, hằng lưu tâm để cung kính và phụng dưỡng.

Ngồi thiền

Thiền sinh: Khi con cảm thấy tâm quân bình, nhất là vào buổi chiều, thì nên tiếp tục ngồi thêm hay cứ xong một giờ thì đứng dậy?

Hướng ngoại và hướng nội

Ðời sống bao gồm hai phương diện: ngoại cảnh và nội tâm. Có những tác động từ bên ngoài do những định luật khách quan về vật lý, xã hội, thời tiết, thiên nhiên, và cả siêu nhiên nữa. Có những tác động từ bên trong do những định luật khác về sinh lý, tâm lý, nghiệp báo v.v...

Bài xem nhiều