Trang chủ Thời đại TT. Thích Thanh Tân nhận kỷ niệm chương của Ban Dân Vận...

TT. Thích Thanh Tân nhận kỷ niệm chương của Ban Dân Vận TƯ

23
0

Cũng nhân dịp này ông Hà Phước Toản –  Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 20 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân Vận năm 2017 Của Ban Dân Vận Trung Ương và 16 tập thể, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng .

 Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng  năm 2017, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận tiếp tục được đổi mới. Các cơ quan hành chính nhà nước hướng đến cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiếp xúc đối thoại và tiếp dân định kỳ, ban hành quy định đối với cán bộ, công chức viên chức trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, xử lý kịp thời những cán bộ có hành vi tiêu cực, gây phiền hà nhũng nhiễu nhân dân.  

 

Công tác dân vận liên quan tới vấn đề dân tộc, tôn giáo được chú trọng, các chương trình phát triển vùng đồng bào DTTS như đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết đất ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển các cơ sở y tế, giáo dục…được tập trung đầu tư xây dựng. Đồng thời việc gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng vào các ngày lễ trọng đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa giáo hội với chính quyền, MTTQ… MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Toàn tỉnh hiện có 553 mô hình tập trung trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


 Tại hội nghị, đại biểu các đầu cầu đã thảo luận nhiều ý kiến về cách thức thực hiện công tác dân vận tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt nhấn mạnh tới những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện công tác dân vận và những vấn đề trong đời sống tư tưởng nhân dân. Kết luận tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể mà các cấp, các ngành, các địa phương phải thực hiện để thực hiện thắng lợi công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Hà Phước Toản, Nguyên Trưởng Ban Dân Vận tỉnh nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here