Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Trao học hàm Cao cấp PG Tạng Truyền lần thứ...

Trung Quốc: Trao học hàm Cao cấp PG Tạng Truyền lần thứ VI

6
0

Trải qua các cuộc thi Biện luận kinh điển, bảo vệ luận văn một cách nghiêm ngặt do sự khảo hạch của chư sơn Trưởng lão và sự đánh giá của Hội ủy viên bình nghị thẩm tra học hàm Cao cấp Phật giáo Tạng Truyền, họ đã thuận lợi thông qua khảo thí học hàm cao cấp "Thác Nhiên Ba", một học hàm cao cấp vinh dự. (“拓然巴” Thác Nhiên Ba: Chế độ học hàm cao cấp sáng lập từ năm 2004, tượng trưng vinh dự và học thức tối cao của Phật giáo Tạng Truyền)

Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 Erdeni Gyaincain Norbu – Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đã tiếp nhận lễ nghi triều bái của những người đã đạt được học hàm cao cấp lần VI.

Blo-bzang-vjig-med-thub-bstan–chos-dyi-nyi-ma – Viện trưởng Viện cao cấp Phật học khoa Tạng Ngữ TQ, kiêm Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, phát bằng danh dự chứng thư học hàm cao cấp "Thác Nhiên Ba", tượng trưng học thức cho 11 học tăng.

Thời gian hoạt động trao học hàm, Viện cao cấp Phật học khoa Tạng Ngữ TQ, các Tông phái chư sơn Trưởng lão và các học giả, còn tổ chức tiến hành nghiên cứu thảo luận xoay quanh vấn đề làm sao để công tác giảng dịch giáo nghĩa Phật giáo Tạng Truyền có hiệu quả tốt hơn.

Được biết, từ năm 2004 chế độ học hàm được kiến lập và thực thi cho đến nay, Viện cao cấp Phật học Khoa Tạng Ngữ Trung Quốc, tổng cộng chiêu sinh 8 kỳ lớp học hàm cao cấp Phật giáo Tạng Truyền, hiện nay đã có 66 học tăng tốt nghiệp thuận lợi và đạt được học hàm cao cấp.

Chế độ học hàm cao cấp không ngừng hoàn thiện, đội ngũ Tăng tài cao cấp "Thác Nhiên Ba" luôn vững mạnh. Những tăng tài ưu tú yêu nước, yêu giáo dục càng ngày càng đông, cùng phát huy tác dụng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Phật giáo Tạng Truyền.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here