Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Pháp hội Tam Đàn Đại giới tại Ngũ Đài Sơn

Trung Quốc: Pháp hội Tam Đàn Đại giới tại Ngũ Đài Sơn

6
0

 

Pháp hội y theo "Thiện Tài Đồng tử Ngũ Thập Tam Tham" (Đồng tử Thiện Tài đi tham học 53 nơi) trong "Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh", cho nên quyết định thời gian Tam Đàn Đại giới là 53 ngày, từ 4/6 đến 27/7/2012 (15/4 đến 9/6 Nhâm Thìn).
 
Pháp hội Tam Đàn Đại giới chùa Bích Sơn lần này, được long trọng cử hành tại Đại Thánh Trúc Lâm Tự – Ngũ Đài Sơn. Khởi kiến Vạn Thánh Giới đàn thanh tịnh trang nghiêm, như Pháp như Luật, để tiếp dẫn kẻ hậu học. Tôn chỉ của giới đàn là kế thừa hạt giống của Phật, nối tiếp tuệ mạng chư Phật, nương vào lời di giáo của Phật, để hiển dương giới pháp của Phật.
 
Ngũ Đài Sơn từ khi khôi phục chính sách Tôn giáo vào năm 1978 cho đến nay, Pháp hội truyền giới lần này được xem như là quy mô nhất. Đồng thời cầu nguyện đem giới kỳ 53 ngày thù thắng này, cũng như dưới sự hộ trì của Bồ tát Văn Thù, các giới tử sẽ thành tựu tuệ mạng, giới thể thanh tịnh, rộng phát đại nguyện thanh tịnh, chứng vô thượng bồ đề.
 
Tam Đàn Đại Giới là nghi thức truyền giới đặc thù của Trung Quốc, phân làm ba giai đoạn, sơ đàn chánh thọ, nhị đàn chánh thọ và tam đàn chánh thọ. Sơ đàn truyền giới cho chúng Sa-di, Sa-di-ni; Nhị đàn truyền giới cho Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni; Tam đàn truyền giới cho Bồ tát xuất gia. Theo tập quán truyền thừa của giới Phật giáo Trung Quốc, người phát tâm xuất gia cần phải thọ đủ cả Tam đàn đại giới này, mới được công nhận là người xuất gia đại thừa hợp cách.
 
1. Thời gian truyền giới: Từ 4/6 đến 27/7/2012 (giới kỳ 53 ngày).
– Văn kiện được Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phê duyệt và quy định nhân số là 300 người.
– Thời gian ghi danh 20/5 đến 2/6/2012 kết thúc.
 
2. Điều kiện thọ giới:
– Sa di cạo tóc xuất gia cư trú trong các tự viện thuộc Phật giáo Hán Truyền, và phải được sự chấp thuận của chính phủ.
– Tuổi từ 20 đến 59, trình độ văn hóa phải có bằng trung học trở lên. Sau khi xuất gia cần tu học trong tự viện từ một đến hai năm, phải được thầy bổn sư và Hiệp hội Phật giáo sở tại giới thiệu. Tân giới tử phải mang theo các giấy tờ tùy thân và giới điệp đã được thọ giới (nếu thọ Tỳ-kheo phải có giới điệp Sa-di…)
– Phải có niềm tin vững chắc, đạo phong đúng đắn, tuân kỹ luật, sáu căn đầy đủ, thân thể mạnh mẽ (bao gồm không khuyết tật và bệnh truyền nhiễm), phải có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp quận (trong vòng một tháng trước khi thọ giới).
– Người cầu thọ giới phải độc thân, nếu đã kết hôn, ly dị rồi phải có giấy chứng minh ly hôn.
 
3. Yêu cầu đối với giới tử:
– Các giới tử phải đọc thuộc lòng "hai thời khóa tụng", "Sa-di thập giới", "Tỳ Ni Nhật Dụng", "nghi thức quá đường" (Tam đề ngũ quán)…
 
Chúng tân giới tử đăng ký ghi danh:
 
Đúng 8 giờ ngày 4/6, chúng giới tử đồng tề tựu trước khách đường chùa Trúc Lâm Đại Thánh, dưới sự hướng dẫn của sư Dẫn lễ, tuân theo nghi quỹ tuần tự lễ Phật, lễ các vị Dẫn lễ sư. Sau đó, phương thức hỏi đáp của Dẫn lễ sư và các tân giới tử qua các tình huống đăng ký, ghi danh, đeo phù hiệu… được diễn ra long trọng, trang nghiêm, có trật tự.
 
14 giờ, chúng giới tử được các Pháp sư Hà Như – Hòa thượng Bồi Đường; Pháp sư Long Ngộ – Hòa thượng Khai Đường, hướng dẫn bái kiến Pháp sư Nghĩa Sùng – Tri khách khách đường chùa Trúc Lâm Đại Thánh, Pháp sư Duy Chứng – Giám viện. Tiếp theo đi đảnh lễ Hòa thượng Diệu Giang – Trụ trì chùa Trúc Lâm cũng là Hòa thượng Đắc giới cho giới đàn tại Đại Hùng Bảo Điện. Buổi sơ kiến, Hòa thượng khai thị những điểm trọng yếu cho chúng giới tử, đồng thời khuyến tấn họ phát tâm dũng mãnh, an tâm cầu thọ giới…
 
Pháp hội "Tam Đàn Đại Giới chùa Bích Sơn – Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây" cung thỉnh Tam sư Thất tôn chứng, chứng minh trao truyền giới pháp cho Tân Giới tử
 
Tam sư:
 
– Hòa thượng Đắc Giới: Hòa thượng Diệu Giang – Trụ trì Đại Thánh Trúc Lâm Tự, Ngũ Đài Sơn, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Sơn Tây, Phó Hội trưởng HHPG TQ
– Yết-ma A-Xà-Lê: Pháp sư như Không – Trụ trì Tháp Viện Tự, Ngũ Đài Sơn, Phó Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo NĐS, Phó HTHH PG tỉnh Sơn Tây
– Giáo Thọ A-xà-lê: Pháp sư Xương Thiện – Trụ trì Đại Loa Đảnh, Ngũ Đài Sơn, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hân Châu, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Sơn Tây.
 
Thất Tôn Chứng:
 
– Thủ Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Giác Minh – Thủ Tòa Bích Sơn Tự
– Nhị Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Duy Chứng – Giám Viện Đại Thánh Trúc Lâm Tự, Phó thư ký HHPG tỉnh Sơn Tây
– Tam Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Đạt Nghĩa – Trụ trì Trạm Sơn Tinh xá Canada, Hội trưởng HHPG Canada
– Tứ Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Bi Minh – Trụ trì Long Tuyền Tự, Quản lý Thường vụ HHPG Ngũ Đài Sơn
– Ngũ Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Nghĩa Tuyền – Hậu Đường Bích Sơn Tự, Ngũ Đài Sơn
– Lục Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Diệu Quốc – Giới Đài Tự, Thành phố Bắc Kinh
– Thất Đơn Tôn Chứng A-xà-lê: Pháp sư Tịnh Tây – Tây Đường Bích Sơn Tự
 
Tuyên giảng Tỳ Ni Nhật Dụng (hướng dẫn mặc áo đắp y trải tọa cụ):
 
Ngày 6/6 đến 7/6 (17, 18/4), Tam Đàn Đại giới chùa Bích Sơn tiến hành như pháp như luật, các vị Pháp sư Khai Đường, Bồi Đường vì tân giới tử cung thỉnh Pháp sư Đạo Tựu và Pháp sư Chánh Sanh tuyên giảng Tỳ Ni Nhật dụng
 
Sau đó, các Pháp sư Dẫn Lễ, Khai Đường hướng dẫn các tân giới tử phương cách đắp y, trải tọa cụ phải như thế nào cho đúng như pháp, như luật. Chúng giới tử cung kính lắng nghe và thực hành
 
Chánh truyền Sơ đàn Sa-di Thập giới:
 
Đúng 8 giờ, ngày 18/6 (29/4), các giới tử đại diện đến Phương trượng thất cung thỉnh Tam sư dưới sự hướng dẫn của Pháp sư Long Ngộ – đại sư phụ Khai Đường. Chúng giới tử ôm trong lòng niềm thiết tha cầu thọ giới pháp, cho nên từ sáng sớm đã cung hầu tại Nội Quán Đường, đồng thanh lớn tiếng niệm Thánh hiệu "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" nghinh thỉnh Tam sư, chí thành thỉnh giới, lễ thỉnh Pháp sư Diệu Giang chánh truyền Sa di Thập giới cho mình.
 
Sau khi truyền giới xong, Tam sư lần lượt từ bi khai thị cho các giới tử, khuyến tấn họ tinh tấn tu học, thiện hộ giới thể; sau khi thọ giới Sa-di, càng thêm tinh tấn, càng thêm nỗ lực không giải đãi, dứt bỏ phàm tâm, thay đổi tập khí, siêng năng tu hành theo giáo pháp của Phật. Qua hàng loạt Yết-ma tâm pháp, Pháp hội Sơ Đàn chánh truyền Sa-di trong Tam đàn Đại giới đã kết thúc viên mãn.
 
Tân giới tử thiết trai cúng dường Thập giới sư:
 
Ngày 24/6 (mồng 6/5), là thời gian Pháp hội Tam Đàn Đại Giới, để cảm tạ ban chứng minh Tam sư Thất chứng, các giới tử tuân theo nghi chế truyền thống, thiết trai cảm tạ Thập giới sư
 
Vào giờ ngọ, các tân giới tử đắp y trì cụ, chỉnh tề phân ban, tiến về Phương trượng thất cung nghinh Tam sư Thất chứng đến thượng tòa Ngũ Quán Đường, chúng giới tử đem tâm cung kính dâng những món ăn rau quả đơn giản. Sau Phạm âm xướng tụng cúng dường của Thập sư, chúng giới tử trải tọa cụ quỳ dài chắp tay chí thành lắng nghe lờì khai thị
 
Sau khi thọ trai xong, Hòa thượng Đắc giới khuyến tấn mọi người, cần phải dùng tâm tu hành chân chánh để cúng dường chư Phật, chân chánh tu hành mới là pháp cúng dường thù thắng nhất trong các pháp cúng dường; trong thời gian thọ giới nên trân quý tấc bóng quang âm, siêng năng tinh tấn, chớ buông lung giải đãi:
 
Khởi kiến Pháp hội Du Già Diệm Khẩu:
 
18 giờ ngày 24/6 (mồng 6/5), nhân giới kỳ "Tam Đàn Đại Giới" tại Đại Thánh Trúc Lâm, Pháp hội long trọng khởi kiến "Du Già Diệm Khẩu" bạt tiến chư cô hồn ngạ quỷ. Tất cả tân giới tử Tăng, Ni cùng các cư sĩ đồng tham dự.
 
Lễ thỉnh tam vị Đại sĩ chủ lễ pháp hội Du Già: Pháp sư Chánh Minh – Hậu Đường Vạn Phật Tự, Dẫn Lễ Sư Pháp hội Tam Đàn Đại Giới; Pháp sư Truyền Trí – trụ trì Kiết Khánh Tự, Ninh Ba, Dẫn Lễ Sư Tam Đàn Đại Giới; Pháp sư Truyền Chân – Tri Khách Kiết Khánh Tự Ninh Ba, Dẫn Lễ Sư Tam Đàn Đại Giới.
 
Tam vị Kim Cang Thượng sư thân mặc Ca sa, đầu đội mão Tỳ Lư, trang nghiêm thăng tòa, y theo nghi quỹ chí thành phúng tụng kinh văn và niệm Thánh hiệu chư Phật, chư vị Bồ tát. Kim Cang Thượng sư tay kiết Khế ấn, miệng tụng chân ngôn, ý gìn quán tưởng, gia trì các loại ẩm thực trong Nội Đàn, đem Pháp muội Cam lồ thanh tịnh thí cho chúng sanh ngạ quỷ, khiến cho họ tai nghe Phật pháp, tâm mở ý khai, nhờ Phật lực gia trì, họ sẽ xa lìa các nạn khổ. Với công đức thù thắng trong Pháp hội này, siêu độ tất cả chúng sanh trong Pháp giới.
 
Phổ thí Du già Diệm khẩu là căn cứ vào "Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà-la-ni Kinh", mà cử hành pháp sự để cúng thí cho loài ngạ quỷ. Pháp sự có nghi quỹ nghiêm mật, từ lúc Khai đàn, triệu thỉnh, xướng tụng, gia trì cho đến hồi hướng, thông thường là từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, Pháp hội này chủ yếu lấy chúng sanh trong đường ngạ quỷ làm đối tượng cúng thí. Thông qua nghi thức cúng thí này, khiến cho loài quỷ đói nương nhờ Pháp lực chư Phật siêu độ, được vãng sanh Cực Lạc, đó là thể hiện tinh thần cơ bản của Phật giáo Đại thừa để phổ độ chúng sanh.
 
Chánh truyền giới Tỳ-kheo:
 
Ngày 27/6 (mồng 9/5), long trọng cử hành Pháp hội Nhị đàn chánh truyền Tỳ-kheo giới.
 
Đúng 8 giờ, chúng giới tử nghiêm trang, phân lập lưỡng ban từ Đại Hùng Bảo Điện đến Phương trượng thất. Trong âm vang trầm hùng của chuông trống Bát nhã, và tiếng niệm Phật hiệu, sư Dẫn lễ và sư Khai đường, hướng dẫn đại diện giới tử cung thỉnh Thập giới sư.
 
Tam sư Thất chứng dưới sự cung nghinh hộ trì của đội nghi trượng tràng phang bảo cái, trang nghiêm xuyên qua hai hàng Tân giới tử đang phủ phục tiến dần về Bảo Điện. Tam sư Hòa thượng Đắc giới, Yết-ma, A-xà-lê và Thất tôn chứng Giáo thọ A-xà-lê lần lượt niêm hương trước án tiền. Tiếp theo nghi thức thỉnh sư, chúng giới tử cung thỉnh Thập sư tiến vào Vạn Thánh Giới Đàn, thứ tự thăng tòa. Trên đàn Tỳ kheo, Tam sư Thất chứng đoan tọa trang nghiêm thanh tịnh. Lúc này, chúng Sa-di phân làm 3 người một đàn, dưới sự kiến chứng của Thập sư, họ như pháp như luật lãnh thọ Đại giới Tỳ kheo.
 
Được biết, giới Tỳ kheo là khâu chủ yếu, cốt lõi nhất trong "Tam Đàn Đại Giới". Lần này, thời gian truyền giới Tỳ kheo sẽ kéo dài sáu ngày, tổng cộng 119 đàn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here