Trang chủ PGVN Nhân vật TP. HCM: Lễ Húy kỵ lần 13 của cố HT.Thích Mỹ Quang

TP. HCM: Lễ Húy kỵ lần 13 của cố HT.Thích Mỹ Quang

10
0

Quang lâm chứng minh và thành kính tưởng niệm có: HT.Thích Thiện Tánh, phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS PG TP.HCM; HT.Thích Như Tín, phó Ban trị sự PG TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, UV TT HĐTS, phó Ban trị sự PG TP.HCM; cùng Chư tôn đức giáo phẩm BTS PG.HCM, quận Tân Bình, các quận huyện và Tăng, Ni, Phật tử tự viện các nơi đồng tham dự.

Sau lễ bạch Phật, cung tiến Giác Linh, Chư tôn giáo phẩm chứng minh đã đối trước Giác linh cố HT.Thích Mỹ Quang thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà nhiếp Tăng độ chúng.

Nhân lễ Húy kỵ lần thứ 13 của Ân sư, để đền đáp thâm ân giáo dưỡng trong muôn một, TT.Thích Thông Đức – Trưởng Ban nghi lễ PG TP.HCM, trụ trì chùa Phú Hòa và Môn đồ pháp quyến thành tâm thiết lễ trai tăng để dâng lên cúng dường Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Lịch đại Tổ sư, chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền Chư tôn đức chứng minh.

Xin giới thiệu hình ảnh của buổi lễ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here