Trang chủ Tin tức TP.HCM: HT Pháp sư Từ Thông thăm trường hạ TX Trung Tâm

TP.HCM: HT Pháp sư Từ Thông thăm trường hạ TX Trung Tâm

5
0

Trong buổi pháp thoại, HT đã chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình, thông qua phương pháp tu tập và hành trì của mỗi hành giả nói riêng và người con Phật nói chung trên con đường Tam Vô Lâu Học.

Ngài đề cao vai trò của Chính tín và Chính kiến trong giáo pháp của Phật liên hệ đến xã hội hiện nay. Khi sự lệch lạc của phương thức tu học đã dẫn đến sự mê tín, tin vào một quyền lực siêu nhiên, mà quên đi Phật tính của nơi mình.

Theo Ngài thì mọi truyền thống Hệ phái đều phải hướng người Phật tử đến con đường chính Pháp, không được ra ngoài lời dạy của chư Phật, trong đó ngài nhận định Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là một truyền thống Y Bát Khất sĩ, tiếp nối gương hạnh của chư Phật, gần gũi với đời sống tu tập thanh tịnh, thanh bần giản dị, thiểu dục tri túc, để lấy mình làm tấm gương phạm hạnh cho đồng bào Phật tử nương theo tu học.

Buổi pháp thoại diễn ra trong khoảng 1.30h với tinh thần cầu học giáo Pháp toàn thể hội chúng đều trở nên trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe những lời dạy cao quý của Ngài.

Kết thúc bài giảng HT đã để lại trong hội chúng một niềm hoan hỷ vô biên, để tiếp thêm niềm tin trên con đường tu học của chư Tăng và Phật tử tại trường hạ, nhằm tiến đến lộ trình giải thoát.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here