Báo Giác Ngộ mời viết bài cho số báo Phật đản PL2553

Mùa Phật đản 2009-PL.2553 lại sắp về trên quê hương Việt Nam. Báo Giác Ngộ đang chuẩn bị phát hành ấn phẩm Giác Ngộ đặc biệt mừng Phật đản PL.2553 đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử độc giả trong và ngoài nước.

Bài xem nhiều