Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Thử nghiệm học kinh Phật bằng phương pháp mới

Thử nghiệm học kinh Phật bằng phương pháp mới

16
0

Quan điểm cơ sở của hình thức mới này là tác giả xem các bài viết giới thiệu kinh điển Phật giáo là những bài tự học kinh Phật của chính tác giả, và sau đó là chia sẻ những điều rút ra khi tự học với bạn đọc. Vì vậy, đây không phải là tác giả Minh Thạnh giảng kinh! Tôi không có ý định đó và trong thực tế không có khả năng đó trong cương vị một cư sĩ.

Vì loạt các kinh được chọn thuộc về Tiểu Bộ Kinh, phần chuyện tiền thân đức Phật, vốn là những tác phẩm văn học, nên chúng tôi thử  nghiệm phương pháp và kỹ năng dùng trong phân tích tác phẩm văn học vào tìm hiểu các bài kinh – truyện kể trong Tiểu bộ kinh. Chúng tôi mong mỏi kỹ thuật này sẽ giúp phát hiện và lý giải nội dung cũng như hình thức nghệ thuật của những bài kinh – truyện tiền thân Đức Phật.

Vì có xét đến yếu tố nghệ thuật, nên hy vọng việc thử nghiệm mới này sẽ mang đến cho bạn đọc những điều lý thú khi tìm hiểu những bài kinh truyện tiền thân trong Kinh Tiểu bộ.

Trong thao tác tìm hiểu, chúng tôi vận dụng những quan điểm của Giáo sư Phan Trọng Luận, một nhà giáo ngữ văn kỳ cựu, một chuyên gia phân tích tác phẩm văn học của ngành sư phạm. Cụ thể là vận dụng những quan điểm và những thao tác ví dụ trong 2 tập của tác phẩm “Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông”, nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1998.

Việc vận dụng kỹ năng phân tích tác phẩm văn học vào công việc tìm hiểu học tập kinh điển Phật giáo đồng thời là những tác phẩm văn học là điều mới mẻ. Vì vậy, trước hết, rất mong sự góp ý phê bình của bạn đọc.

Do đây là những bước đi mới, chúng tôi hy vọng sẽ mở ra một cách tiếp cận mới đối với các bài kinh đồng thời là tác phẩm văn học.

Ở nhiều nước Đông Nam Á theo Phật giáo nguyên thủy, các bài kinh truyện kể tiền thân Đức Phật được lưu hành rộng rãi như những tác phẩm văn học dân gian.

Chẳng những được truyền khẩu, các truyện tiền thân Đức Phật cũng còn là kịch bản sân khấu, múa rối bóng…, rất được công chúng yêu thích.

Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là tác phẩm văn học thành văn, đồng thời, là tác phẩm triết học, tác giả là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Vì vậy, khi tìm hiểu với tinh thần tự học, chúng tôi không coi đây là truyện kể dân gian, dù nó vẫn có tính dân gian.

Bài viết tìm hiểu các bài kinh trong Tiểu Bộ kinh dự kiến sẽ được bố cục như sau:

I)    Tựa đề xuất xứ bài kinh
II)    Yêu cầu (của bài viết)
III)    Toàn bộ kinh văn
IV)    Phân tích nội dung và nghệ thuật
V)    Tổng kết
VI)    Ứng dụng trong cuộc sống

Kính mời bạn đọc tìm đọc những bài học kinh thử nghiệm phương pháp mới của chúng tôi trong thời gian tới đây. Chúng tôi mong rằng những cố gắng trong việc tự học kinh điển Phật giáo sẽ giúp ích cho bạn đọc, làm bạn đọc có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với kinh điển Phật giáo nguyên thủy nói chung, Tiểu Bộ kinh nói riêng.

MT

Phản hồi, thông tin riêng: vinasat132@yahoo.com, facebook.com/cusiminhthanh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here