Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Thông báo về đóng góp chi phí duy trì Trang tin phattuvietnam.net

Thông báo về đóng góp chi phí duy trì Trang tin phattuvietnam.net

18
0

– Đại đức Thích Khai Xả – Trưởng ban Truyền thông GHPGVN tỉnh Hải Dương, Trưởng đại diện Phattuvietnam.net tại Hải Dương: 5.000.000 VND

– Đại đức Thích Linh Toàn – Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Phó Thư ký Ban Biên tập Phattuvietnam.net: 5.000.000 VND

– Cư sĩ Trần Trọng Hoàng – Thường trực Ban Trị sự phụ trách quản trị website: 5.000.000 VND

– Cư sĩ Nguyên Lạc Phùng Văn Nam – Phó Thường trực Ban Biên tập kiêm Trưởng ban Đại diện tại TP.HCM: 10.000.000 VND

– Cư sĩ Nguyễn Thành Trung – Chánh Thư ký Ban Biên tập kiêm Trưởng ban Đại diện tại Hải Phòng: 5.000.000 VND

Tổng cộng: 30.000.000 VND. Số tiền này đã đủ cho việc duy trì Trang web và Trang web không kêu gọi đóng góp.

Trân trọng thông báo.

Ban Trị sự

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here