Các chương trình Video thuyết pháp (tiếp theo)

Nhìn chung, các chương trình video thuyết pháp phổ biến tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã có những bước tiến lớn về mặt kỹ thuật: hình ảnh khá đẹp, âm thanh phần nhiều rõ, dễ nghe… Tuy chưa có thể nói là đã đạt tiêu chuẩn chương trình truyền hình chuyên nghiệp, nhưng dù sao, cũng đã đáp ứng được yêu cầu được xem các chương trình video thuyết pháp của Tăng Ni, Phật tử.

Công nghệ truyền hình phục vụ hoằng pháp: các chương trình video thuyết pháp

Thuyết pháp là một trong những hoạt động cơ bản, chủ yếu của hoạt động hoằng pháp. Trên các kênh truyền hình Phật giáo Đài Loan, Thái Lan… các chương trình truyền hình thuyết pháp chiếm một tỷ lệ thời lượng rất cao và được quan tâm đầu tư đặc biệt.

Phật giáo Việt Nam đã khai thác công nghệ truyền hình như thế nào?

Phật giáo Việt Nam đã có những bước khai thác công nghệ truyền hình và đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng những kết quả đạt được hết sức hạn chế so với những tiềm năng lớn lao của công nghệ truyền hình.

Truyền hình trong hoằng pháp: nhìn từ một khán giả Phật tử

Khán giả là một trong những thành tố của truyền hình. Xin ghi lại trường hợp một khán giả là Phật tử với một số kinh nghiệm khai thác truyền hình Phật giáo trong việc tu học và Phật hóa gia đình.

Một vòng Trang Web Phật giáo tiếng Việt

Nhân ngày truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, mời quý vị độc giả dạo một vòng không gian ảo internet để đến với các trang web Phật giáo tiếng Việt.

Bài xem nhiều