Để hoàn thành sứ mạng: tuyên dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh

Hiện nay, sự sinh hoạt của xã hội chuyển biến rất nhanh, nên Phật sự “hoằng pháp lợi sanh” của Giáo hội ta cũng phải “tùy thuận vận hành” để có thể đáp ứng được yêu cầu của quần sanh.

Những yếu tố tạo nên một buổi giảng pháp thành công

Lần đầu tiên ngành Hoằng pháp Trung ương tổ chức buổi tọa đàm hết sức có ý nghĩa và lợi ích cho công tác hoằng pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày thành lập đến nay trải qua 25 năm, các vị pháp sư, giảng sư mới có cơ hội gặp nhau trao đổi kinh nghiệm quí báu.

Các điều kiện cần và đủ của một giảng sư

Tác phong của một giảng sư là điều hết sức quan trọng. Trước khi làm giảng sư, là một tu sĩ Phật giáo thì oai nghi tế hạnh phải nằm lòng. Bởi giảng sư mà tác phong, oai nghi thô tháo chắc chắn không thu hút được quần chúng. Ngược lại, tư cách oai nghi tề chỉnh, trang nghiêm của giảng sư sẽ có khả năng chinh phục được khán giả, dễ dàng, ngược lại, thành công trong cương vị hoằng pháp.

Những điều giảng sư nên tránh

Thuyết giảng là một trong những phương tiện truyền bá Chánh pháp có hiệu quả cao nhất. Giảng sư là người có tri thức về Phật học và có tài ăn nói, điều này không phải ai cũng làm được. Đội ngũ giảng sư bao giờ cũng ít hơn đội ngũ kinh sư và các bộ phận nhân sự đóng các vai trò khác trong tổ chức Phật giáo nên vai trò của giảng sư rất cao và được coi trọng.

Nền tảng bền vững trong sự nghiệp hoằng pháp

Trong bài viết này, chúng tôi xin phép đề cập đến 5 vấn đề căn bản liên hệ: Ý thức tự thân; Thiết lập một nền tảng bền vững; Cần nhận ra, điều nhiếp những lý tưởng mong manh; Những tấm gương hoằng pháp của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng…;Thể hiện tinh thần hành giả hoằng pháp, sứ giả Như Lai…

Hoằng pháp trong thế kỷ 21

Trên bước đường tu hành, Đức Phật dạy rằng trong tất cả công đức lành mà hàng đệ tử Phật cần vun trồng và phát triển, không có gì lớn hơn là công đức hoằng pháp.

Công tác hoằng pháp – Từ truyền thống đến hiện đại

Trong xu thế hội nhập, phát triển toàn diện của Giáo hội và đất nước, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức tọa đàm “Sứ mệnh hoằng pháp thời hiện đại”, mục tiêu tìm ra giải pháp khả thi để cho công tác hoằng pháp được triển khai có hiệu quả đến Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Vài suy nghĩ về quá trình hình thành và phát triển Đoàn giảng sư

Hoằng pháp là nhiệm vụ hàng đầu, là hoạt động đặc thù trong mọi hoạt động của Phật giáo, là một trong những ngành mũi nhọn để đưa giáo lý Phật giáo lan tỏa khắp nơi. Đạo Phật có được hưng thịnh hay suy yếu phần lớn do những người làm công tác hoằng pháp có biết cách vận dụng và truyền bá chánh pháp một cách linh hoạt hay không?

Bài xem nhiều