Giáo dục Phật giáo đối diện với những vấn đề hiện tại

Nhân lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa IV - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban biên tập trân trọng giới thiệu bài viết của GS. Minh Chi về vấn đề giáo dục Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.

Bài xem nhiều