Ký ức về một bậc Trưởng lão

Vào một chiều mùa hè nóng nực, đúng lúc tôi đang chuẩn bị hành trang để đi ra phi trường trở lại Đài Loan thì bỗng nhận được điện thoại của thầy Thanh Vân.

Tưởng niệm HT. Thích Thanh Tứ

Ấn tượng đầu tiên là Hòa thượng có được một điều mà nhà Phật rất quý, là hảo tướng (tướng tốt). Hảo tướng của Hòa thượng là Hảo tướng của một nhà tu Phật giáo: nhân từ, hoan hỷ.

Đại Danh y Tuệ Tĩnh: Thiền, y và tâm

Lần giở lại những trang vàng của 1.000 năm Phật giáo Thăng Long - Hà Nội chúng ta lại nhớ đến một thiền y sư: Tuệ Tĩnh. Không sinh ra và lớn lên trên đất Thăng Long, Phật y sự không hoằng dương cứu độ ở kinh thành Thăng Long nhưng khi mất ông vẫn được thờ ở ngôi vị cao nhất trong Y Miếu Thăng Long, nơi chứa đựng những giá trị sâu sắc của nền Nho Y Đại Việt. Thật là một nhân kiệt đặc biệt.

Tiểu sử Trưởng lão HT. Thích Thiện Bình

Vì những đóng góp quý báu tích cực "Hộ quốc an dân” của Hòa thượng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an lạc cho đồng bào, Hòa thượng được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng thưởng:

Đức Pháp chủ: Nhà sư không có đạo hạnh, trí tuệ thì lấy gì...

Sáng ngày 17/12/2010, tại Vĩnh Yên, trong Lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng hoằng pháp phía Bắc năm 2010, với sự hiện diện của đông đảo chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, đại biểu khách quý và hàng ngàn Phật tử, Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, y lời thỉnh cầu của Ban Tổ chức đã ban Đạo từ, cảnh tỉnh sách tiến, răn bảo động viên Đại chúng.

Hoà thượng Thích Thiện Bình dạy về Khuôn phép tôi hiểu thêm tuỳ duyên

Ôi! Xứ Trầm hương từ nay quạnh quẽ, bóng thiền sư đã rẽ lối xa khơi, cõi cao kia Ngài nhẹ bước rong chơi, Long Sơn đó ngôi thiền gia ẩn tích, miền thuỳ dương mây nhẹ trôi trắng mếch, dấu chân xưa lặng khuất bóng thời gian, nén tâm hương dâng lên đoá sen vàng, kính nguyện Ngài cõi phàm cư sớm quay lại.

HT Thích Bích Lâm – Tấm gương dân thân vì đạo pháp

HT. Thích Bích Lâm - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Hoằng đạo, Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam; Tổ thứ 3 Tổ đình Nghĩa Phương, Tổ Khai sơn các chùa thuộc Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương, Tông trưởng Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương (1921-1972).

HT Thích Phổ Tuệ: Lão nông Tăng trong ngôi cổ tự

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ- Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người đã gần 100 tuổi đời, vẫn ngày đêm mang giáo lý nhà Phật, đức hạnh cao dày của bậc chân tu giáo hóa chúng sinh

Bái thơ tưởng niệm Giác linh HT. Thích Chơn Thiện

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Thế, Xuân Kinh Tường Vân Tổ Đình Trú Trì, Sài Gòn Vạn Hạnh Thiền Viện Viện Chủ, Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội, Chứng Minh Hội Đồng, Phó Pháp Chủ, húy thượng Tâm hạ Ngộ, tự Chơn Thiện, hiệu Viên Giác Hòa Thượng Ân Sư Giác Linh thùy từ chứng giám.

Thành kính tưởng niệm Tôn sư: HT Thích Bảo An

Mãi cho đến hôm nay, khi viên gạch cuối cùng được lát xuống nền chính điện Đạo Tràng Phổ Hưng, con mới có chút thời gian rảnh để ngồi viết những dòng chữ muộn màn này, hầu kính dâng lên giác linh Sư Ông như một lời sám hối với tất cả thành tâm của một môn đệ Phổ Bảo – Hưng Khánh đang độc hành trên cuộc đăng trình viễn xứ.

Bài xem nhiều