Về Lịch sử hình thành và hoạt động của gia đình Phật tử trong...

Vào những năm 30 - 40 của thế kỉ XX, đất nước bị nô lệ, đời sống của người dân khổ cực và mất tự do - trong đó có thanh niên Việt Nam.

Tổ đình Từ Đàm – Điểm son của Phật giáo Huế

Như đã đưa tin, ngày 4 - 7, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ban vận động tái thiết chùa Từ Đàm đã tổ chức lế đặt đá trùng tu ngôi Tổ đình mang đậm dấu ấn lịch sử Phật giáo trên 300 năm này. Đây có thể được xem là một sự kiện văn hóa rất đáng quan tâm của người dân xứ Huế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Lịch sử PHật Giáo Việt Nam(phần cuối) : Phật Giáo từ thời Trần Nhân...

Từ Trần Nhân Tông (ở ngôi 1279-1293) cho đến nay, Phật giáo nước ta về cơ bản vẫn chịu những ảnh hưởng bởi những thiết định của nền Phật giáo do dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, trực tiếp là nhà vua-thiền sư Trần Nhân Tông, đệ nhất Tổ thiết lập. Chúng ta sẽ tìm hiểu thời kỳ này qua hai giai đoạn: giai đoạn từ vua Trần Nhân Tông đến chúa Nguyễn Phúc Chu và từ chúa Nguyễn Phúc Chu đến cận đại.

Lịch sử Phật GiáoViệt Nam(phần 2) : Thời kỳ từ Nhà nước Ðộc lập...

Ðây là một thời kỳ đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, và đỉnh cao của nó là sự thành lập các nhà nước Phật giáo thời Lý, Trần với các chiến công hiển hách không chỉ trong việc nhiều lần đánh bại đế quốc xâm lược Nguyên-Mông bảo vệ trọn vẹn ranh giới của Tổ quốc, mà còn vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng đất nước và mở mang bờ cõi. Giai đoạn này đặc biệt sôi nổi với phong trào vận động xây dựng nền độc lập lâu dài cho nước ta, cùng với sự xuất hiện của các dòng Thiền lớn.

Lịch sử Phật giáo Việt Nam(Phần 1)

Phật giáo từ Ấn Ðộ du nhập Việt Nam đã trên hai ngàn năm. Ngay từ rất sớm, Phật giáo đã được tiếp nhận và trở thành một tư tưởng chủ đạo trong nền văn hóa dân tộc, dĩ nhiên là sau khi đã bản địa hóa Phật giáo. Suốt hơn hai ngàn năm lịch sử, Phật giáo luôn đồng cam cộng khổ với vận mệnh thăng trầm của xứ sở, trong công cuộc chống ngoại xâm cũng như sự nghiệp dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh bạt âm mưu xâm lăng và nô dịch về văn hóa của thế lực phương Bắc trong nhiều giai đoạn.

Bài xem nhiều