Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2557

Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2557 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Thích Trí Tịnh

Danh sách Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ VII

Danh sách chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ VII

Nội quy Tiểu ban Thanh thiếu niên PT

Để khuyến khích các tự viện bổ sung và đổi mới sinh hoạt tu học, tạo thuận duyên cho giới trẻ cống hiến công sức trí tuệ, góp phần xây dựng đạo pháp và dân tộc, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chương V, điều 21, quy định các ngành hoạt động của Giáo hội gồm có 10 ban viện, Ban Hướng dẫn Phật tử đứng vị trí thứ 3.

Kỷ niệm 25 năm GHPGVN: Những dấu ấn không phai

25 năm là mốc thời gian quá ngắn ngủi so với sự trường tồn của Tăng già và sự triền miên trong kiếp sống luân hồi, nhưng lại rất đáng kể trong đời một người. Đến nay, 7/11/2006, kỷ niệm 25 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, đánh dấu một giai đoạn xây dựng, phát triển với những thành tựu tốt đẹp trong quá trình tiếp nối mạng mạch Phật giáo, gắn liền với đất nước, dân tộc.

GHPGVN – 30 năm thành lập, phát triển và đồng hành cùng dân tộc...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 30 năm thành lập và phát triển, với tinh thần đoàn kết hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã góp phần xây dựng và tăng cường các mục tiêu, tôn chỉ đúng đắn mà GHPGVN đã đề ra trong Hiến chương Giáo hội kể từ ngày thành lập.

Báo cáo kết quả Hội thảo HDPT toàn quốc 2011

Với tinh thần hoằng pháp lợi sinh báo Phật ân đức, được sự chấp thuận của Hội Đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tôn giáo chính phủ, Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo và được sự hỗ trợ các cơ quan chức năng TP Đà Nẳng, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, kết hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Ban Trung ương và Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Đà Nẵng – Đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo

Tiếp tục nghiên cứu cơ cấu nhân sự PG Nam Tông Khmer

Trích bản đúc kết Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IV tại Kiên Giang, tổ chức vào ngày 15/12/2010.

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2556 của Đức Pháp chủ

Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, Tăng Ni, Cư sỹ, Phật tử các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tâm, tinh tấn nỗ lực thực hiện tốt công tác Phật sự ích đời lợi đạo, đó chính là đóa hoa vô ưu kính dâng lên Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Những sách lược cho việc bền vững GHPGVN trong tương lai

Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 25 năm đã nói lên thành tựu nhất định về mặt Giáo hội. Nhưng sự thành tựu này vẫn còn trong tương đối. Nên cần phải khắc phục một ít vấn đề đang tồn tại, để đặt nền móng vững chắc hơn, hầu phát triển tốt đẹp thêm nữa trong tương lai.

Phật giáo Thừa Thiên Huế… nhiều Phật sự ích đạo lợi đời

Đạo Phật có mặt tại Việt Nam và có sự phát triển song hành cùng lịch sử dân tộc đã hơn 2000 năm. Trong quá trình ấy, đạo Phật đã sớm hài hoà, gắn bó mật thiết với dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là trong những thời kỳ thịnh suy của đất nước, Phật giáo Việt Nam đều tích cực đóng góp công sức của mình, chống các thế lực ngoại bang, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Bài xem nhiều