““Phật giáo ở đâu?": Câu hỏi muộn màng” – Bài 20

Bài viết giới thiệu dưới đây nằm trong những bài giới thiệu bối cảnh tôn giáo ở vùng núi và cao nguyên Việt Nan, nơi Phật giáo Việt Nam đang có những mục tiêu hoằng pháp.

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã

Giới thiệu : Tâm kinh Tuệ Giác Qua Bờ là tên và kinh văn mới của kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa thường gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc đơn giản hai chữ Tâm Kinh vừa được Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch lại và hoàn tất mà theo Ngài là vào khoảng ba giờ khuya ngày 21.08.2014 tại Viện Vô Ưu - Đức quốc. Trong một lá thư gửi cho học trò, và đệ tử 4 chúng khắp nơi trên thế giới Ngài đã lý giải rất tường tận về Lý do tại sao phải dịch lại kinh văn này.

Lý luận dịch kinh của các đại sư Trung Quốc, phần 2

Lý luận dịch kinh là quy ước dịch kinh của giới Tăng lữ do tham dự công việc thực tế lâu ngày rồi đúc kết thành những nguyên tắc. Qua thời gian, những nguyên tắc này dần dần được điều chỉnh hợp lý, chẳng hạn Đạo An có “ngũ thất bản, tam bất dị”, Ngạn Tôn có “bát bị”, Huyền Tráng có “Ngũ Chủng bất phiên”, Tán Ninh có “Lục Lệ”.

Lý luận dịch kinh của các đại sư Trung Quốc, phần 1

Lý luận dịch kinh là quy ước dịch kinh của giới Tăng lữ do tham dự công việc thực tế lâu ngày rồi đúc kết thành những nguyên tắc. Qua thời gian, những nguyên tắc này dần dần được điều chỉnh hợp lý, chẳng hạn Đạo An có “ngũ thất bản, tam bất dị”, Ngạn Tôn có “bát bị”, Huyền Tráng có “Ngũ Chủng bất phiên”, Tán Ninh có “Lục Lệ”.

Thiền 25 phút mỗi ngày giúp giảm căng thẳng

Các nhà nghiên cứu ĐH Carnegie Mellon (Mỹ) khám phá con người chỉ cần 25 phút thiền chánh niệm trong ba ngày liên tục là đủ làm giảm sự căng thẳng và trầm cảm, theo Science Recorder.

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 18)

Tiếp tục giới thiệu các tư liệu về tôn giáo vùng núi và cao nguyên Việt Nam, nhằm phục vụ Phật sự hoằng pháp đến đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, có thể là tài liệu hữu ích cho tăng ni Phật tử phát nguyện làm Phật sự quan trọng này.

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 17)

“Hiện tượng tôn giáo mới phái sinh từ Ki tô giáo ở nước ta hiện nayng?

Phật giáo Việt Nam thiểu số hóa từ một thống kê mới

Trước đây, chúng ta đã biết thống kê đầu tiên về tình trạng thiểu số hóa Phật giáo ở Việt Nam, đó là thống kê của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương, công bố qua sách “Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009”, nhà xuất bản Thống kê xuất bản.

"Phật giáo ở đâu…": Câu hỏi muộn màng (Bài 16), phần 1

Phần trích gồm 3 mục trong chương 5: “Tình hình tôn giáo tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ”. Tuy nói về tình hình tôn giáo tín ngưỡng, nhưng hầu hết chương sách tìm hiểu về quá trình truyền bá đạo Tin Lành, sự bùng phát của đạo Tin Lành ở Đắc Lắc.

Trừng phạt và hoà giải theo quan điểm của Phật giáo, phần 2

Đông lực tốt thường đi chung với ý định tốt và động lực xấu đi chung với ý định xấu. Nhưng trường hợp này có luôn xãy ra không? Theo phẩm Thánh Đế (Ārya-satyaka-parivarta), một bản kinh của Phật giáo có kể một vị vua liêm chính với lòng từ tâm phải trừ kẻ gian giống như cha trừng phạt con.

Bài xem nhiều