Trang chủ Tin tức Lễ Tác bạch An cư tại Tùng lâm – Quán Sứ –...

Lễ Tác bạch An cư tại Tùng lâm – Quán Sứ – Hà Nội

4
0

Được biết năm nay Hạ trường Tùng lâm Quán sứ có 26 vị Tăng ni  , trong đó có 20 vị Tăng , 06 vị Ni . Hạ trường cung thỉnh  Đức Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ ở ngôi Đường chủ .
Xin giới thiệu chùm ảnh trong buổi lễ


 
  

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here