Trang chủ Tin tức Lễ ra mắt các Ban trực thuộc GHPGVN TP. Hà Nội

Lễ ra mắt các Ban trực thuộc GHPGVN TP. Hà Nội

5
0
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Chính – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Hiền – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tâm Hoan – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh văn phòng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Phân ban ni giới TW; Ni trưởng Thích Đàm Thành – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Phân ban ni giới GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN thành phố Hà Nội và chư tôn đức Tăng Ni trong Ban tăng sự, Ban giáo dục Tăng Ni và Phân ban Ni giới GHPGVN thành phố Hà Nội.
Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Kim Dung –  Trưởng Ban dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Bà Phạm Bảo Khánh – Phó trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; Ông Đinh Văn Khóa – Trưởng Ban tôn giáo dân tộc Ban dân vận thành ủy; Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó phòng PA88 công an thành phố Hà Nội cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành TW và địa phương, đại diện Phật tử các lớp giáo lý trong toàn thành phố đã về tham dự buổi lễ.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Mở đầu chương trình, Đại đức Thích Đạo Phong – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh thư ký GHPGVN thành phố Hà Nội đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban tăng sự gồm 35 thành viên, Ban giáo dục Tăng Ni gồm 26 thành viên và Phân ban ni giới gồm 26 thành viên.

  
  
  
 
Tiếp theo chương trình, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội đã trao tặng quyết định chuẩn y tới Hòa thượng Thích Thanh Chính – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tăng sự GHPGVN thành phố Hà Nội. Sau đó, Thượng tọa Thích Thanh Chính đã trao quyết định chuẩn y nhân sự tới Thượng tọa Thích Minh Tín – Trưởng Ban giáo dục Tăng Ni GHPGVN thành phố Hà Nội và Ni trưởng Thích Đàm Thành – Trưởng Phân ban Ni giới GHPVN thành phố Hà Nội.

  
  
  
  
 
Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Thượng tọa Thích Minh Tín và Ni trưởng Thích Đàm Thành đã lần lượt trao quyết định chuẩn y nhân sự cho các thành viên trong Ban Tăng sự, Ban giáo dục Tăng Ni và Phân ban Ni giới GHPGVN thành phố Hà Nội.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ni trưởng Thích Đàm Thành trao quà lưu niệm cho những vị Ni đã tham gia hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới nhiệm kỳ VII nhưng sẽ tạm ngừng hoạt động trong nhiệm kỳ VIII
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ni trưởng Thích Đàm Thành tặng hoa lưu niệm tới Ni trưởng Thích Đàm Hằng và Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm bởi những đóng góp to lớn trong những hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới các nhiệm kỳ trước
 
  
  
 
Nhân dịp này, BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cũng đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng gửi tới buổi lễ của các vị lãnh đạo chính quyền và đại diện Phật tử các lớp giáo lý.

 
  
  
 
Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt các vị lãnh đạo chính quyền có lời phát biểu chúc mừng tới hai ban và phân ban của GHPGVN thành phố Hà Nội. Ông nhấn mạnh “Theo quy định của Giáo hội, các ban tăng sự, ban giáo dục và phân ban Ni giới có trách nhiệm để thống nhất lãnh đạo, quản lý, giáo dục Tăng Ni và các cơ sở tự viện trên địa bàn thủ đô; Phối hợp với các ban chức năng của Thành hội để thực hiện các nhiệm vụ của Ban thường trực thành hội giao phó trong việc giáo dục truyền bá chính pháp, chấn chỉnh sinh hoạt và hành đạo của các Tăng Ni, tự viện theo hiến trương và các quy định của nhà nước. Chính vì vậy, nhiệm vụ của các ban trong thời gian tới đây trên địa bàn thủ đô là rất nặng nề. Đặc biệt với địa bàn rộng, số lượng hơn 20 nghìn vị Tăng Ni trụ trì 1696 ngôi chùa ở thủ đô. Bắt đầu từ tháng 1/2018 là thời điểm luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực thi hành. Các Ban tăng sự, Ban giáo dục Tăng Ni và phân ban Ni giới có nhiệm vụ giúp Thành hội giáo dục, tổng hợp, nắm tình hình của Tăng Ni các tự viện trên toàn thủ đô, đôn đốc BTS các quận huyện thị triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương đường lối của Giáo hội, chính sách pháp luật của nhà nước, quản lý điều hành các hoạt động sinh hoạt của các Tăng Ni, tự viện trên địa bàn theo luật định và Hiến chương của Giáo hội“.
Ông mong muốn sau buổi ra mắt hôm nay, tập thể các ban của thành phố đoàn kết, phát huy truyền thống của Phật Giáo thủ đô, vai trò, uy tín, kinh nghiệm của từng vị ủy viên để xây dựng trương trình hoạt động của cả nhiệm kỳ, đảm bảo thiết thực hiệu quả thực hiện theo hiến trương của Giáo hội và quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo để xây dựng Phật giáo thủ đô ngày càng phát triển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thủ đô, xây dựng thủ đô văn minh, giàu đẹp.

 
  
  
  
  
 
Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời phát biểu tới đại chúng. Hòa thượng chia sẻ Ban tăng sự và Ban giáo dục Tăng Ni được coi là hai ban “mũi nhọn nhất” trong 13 Ban của GPGVN. Bởi theo Hòa thượng, “ban tăng sự nhằm ổn định công tác nội viên của một ngôi chùa và ứng xử ngoại viên của một ngôi chùa để đảm bảo tính chất hợp pháp, hợp lý cùng với hiến trương của Giáo hội về hoạt động của Ban tăng sự. Trước đây Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, về trước nữa có Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Thủ – Chủ tịch đệ nhất HĐTS GHPGVN cũng giữ cương vị Trưởng ban tăng sự, các tỉnh thành vị Trưởng BTS cũng kiêm chức vụ trưởng ban tăng sự. Mới biết rằng công việc tăng sự rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội đã thành công việc hội thảo và chấn chỉnh tăng sự qua hai hội nghị hội thảo về tăng sự. Cho nên Phật giáo TP.Hà Nội cũng vậy. Trong Ban tăng sự có 1 đặc thù như thế cho nên Ban tăng sự của Hà Nội nhiệm kỳ VIII này là 35 vị ở trong Ban tăng sự, trong đó có 30 vị là Trưởng BTS của hơn 30 quận huyện thị để đứng đầu lo các công việc tăng sự. Bên cạnh đó là Ban giáo dục Phật giáo tức là giáo dục cho Tăng Ni. Ban này chỉ giáo dục cho người xuất gia cho nên việc tăng sự, việc giáo dục là thuộc đệ tử xuất gia. Lần trước chúng ta đã ra mắt ban Hoằng Pháp, ban hướng dẫn Phật Tử là thuộc về đệ tử tại gia, Phật Tử tại gia đã được hình thành để làm cánh tay phải hỗ trợ cho đệ tử xuất gia giúp tăng già ổn định. Hôm nay Ban tăng sự ra mắt, chúng tôi thấy rằng Ban tăng sự trong đó bao gồm cả phân ban ni giới và sự điều hành thường trực Ban tăng sự là có vị đứng đầu của ni giới ở trong đó, bởi vì tăng sự bao gồm cả tăng và ni. Chữ tăng đây là sự hòa hợp giữa tăng và ni. Hôm nay, sự ra mắt này cũng là để hướng nguyện trước Tam Bảo, hướng nguyện trước đại chúng, chúng tôi xin thay mặt BTS xin đề nghị các ban hòa hợp, đoàn kết để giữ gìn rường cột cho Phật giáo thủ đô xứng đáng là nền văn minh của Phật giáo Thăng Long và xứ Đoài mà chư tổ đã gây dựng”.
Cuối cùng, Hòa thượng mong tất cả chư tôn đức Tăng Ni của 30 đơn vị Phật giáo quận huyện thị luôn kết hợp cùng với Ban giáo dục để đưa nền giáo dục của Phật giáo thủ đô vững bước trong sự phát triển của giáo dục Phật giáo Việt Nam, nhưng đặc biệt phải giữ được truyền thống thanh quy của Tổ là đại chúng tu tập tập trung và học hành phải giữ được bản sắc của Phật Giáo Việt Nam về kinh điển cũng như là về sự tu học. Hòa thượng cũng mong chư tôn đức Trưởng ban trị sự của 30 quận huyện thị luôn luôn quan tâm và đặc biệt nhất là phát huy vai trò của mình, xây dựng cho ban tăng sự ổn định vững mạnh. Thứ hai, Hòa thượng nhấn mạnh đến việc học tập gia giáo, Hòa thượng mong tất cả các vị Tăng Ni ngoài công việc Phật sự nên cố gắng để tâm dạy học trò đệ tử của mình, quan tâm tới các hoạt động của nhà trường. Bởi nếu không quan tâm tới nhà trường, không quan tâm tới các thầy dạy học thì đệ tử học trò mình sẽ không thể thành tài được. Một vị Tăng Ni thành tài thì cả BTS quận huyện thị phát triển, BTS quận huyện thị có phát triển thì Phật giáo thủ đô mới phát triển, và Phật giáo thủ đô phát triển chính là góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay người tu càng phải lấy giáo điển làm đầu, người tu phải lấy giới luật làm đầu, giới luật để tu thân, giáo điển để tu trí tuệ. Phật giáo khuyến khích những vị Tăng Ni lớn nên học thêm các trường học ở đời để tăng thêm kiến thức bổ sung cho việc giảng dạy cho Phật tử. Nhưng các vị Tăng Ni trẻ nhất định phải học Phật giáo qua các trường Phật học trước, nghiêm cấm tình trạng những Tăng Ni trẻ học đời, không có bằng cấp Phật giáo thụ giới hoặc bổ nhiệm trụ trì. Sau cùng, Hòa thượng mong chư tôn đức tăng ni kết hợp với nhân dân Phật tử, lấy nhân dân địa phương làm nòng cốt và quan hệ tốt với chính quyền, đặc biệt có thể ra mắt Ban văn hóa Phật giáo để chúng ta có sự thống nhất với Giáo hội, xây dựng ngôi chùa không đem ngoại lai đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Phật giáo Thăng Long xứ Đoài.
 
  
  
  
  
  
  
  
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here