Trang chủ Tin tức Lễ mãn hạ tự tứ Trường hạ TĐ Phổ Quang, Phú Nhuận

Lễ mãn hạ tự tứ Trường hạ TĐ Phổ Quang, Phú Nhuận

6
0

Toàn thể Tăng chúng thành kính đảnh lễ khánh tuế hạ lạp chư Tôn đức Ban Chỉ đạo An cư trong quận và Ban Chức sự Hạ trường. Quý Phật tử cũng nhân Lễ hưu hạ tự tứ mà phát tâm cúng dường tứ sự, hồi hướng Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, cầu siêu cửu huyền thất tổ và cầu an gia đình thân quyến.

Ngày Phật hoan hỷ, chư Tăng mãn hạ luôn là lý tưởng đẹp trong lòng người. Đối với Tổ Đình Phổ Quang (Phú Nhuận), trải qua hơn nửa thế kỷ, từ năm 1962, truyền thống kiết hạ, tự tứ luôn được xưng dương và phụng trì miên mật. 

Sau khi Ban Nghi lễ tác pháp cung thỉnh, chư Tôn đức đã quang lâm Tổ đường và chánh điện niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo dưới sự hướng dẫn của:

 HT. Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Chỉ đạo An cư GHGPVN Quận Phú Nhuận, HT. Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Chủ hương kiêm Hóa chủ Trường hạ Tổ Đình Phổ Quang quận Phú Nhuận, HT. Thích Minh Luân – Thiền chủ kiêm Giám luật Trường hạ Tổ Đình Phổ Quang quận Phú Nhuận, Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận, Ban Chức sự Trường hạ Tổ Đình Phổ Quang cùng 64 hành giả an cư và tùng hạ.

Lần lượt chư Tôn đức đối thú tự tứ, tác pháp trong tinh thần hoan hỷ, trang nghiêm, thành kính xin chỉ bày tội lỗi để như pháp sám hối, hầu tịnh hóa ba nghiệp, thành tựu lý tưởng của người con Phật.

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Tri sự Trường hạ cùng chư hành giả, quý Phật tử đã thành kính trước tôn dung của chư Tôn Hòa thượng để khánh chúc hạ lạp sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ. Sau đó, đạo tràng thành kính lắng nghe những lời chỉ dạy của chư Tôn đức và dâng tịnh tài phẩm vật cúng dường để vun bồi thiện duyên công đức.


Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here