Trang chủ Tu học Niệm Phật Lạy Phật – Một pháp tu

Lạy Phật – Một pháp tu

18
0

Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích
Bản ngã tiêu, sức khỏe tốt, dưỡng sinh
Khi ta lạy quán chiếu lại chính mình                                                                 
Lạy nhiều lạy ba nghiệp thường thanh tịnh

Lo gì không đồng Phật vào yên tĩnh
Vì trong ta không hiện hữu ngã, nhơn
Trong ngoài tịnh thì còn có gì hơn
Tâm vắng lặng hiển bày ra muôn pháp

Đạo cảm ứng tỏ chân tình ấm áp
Tôn trọng nhau vì thấy Phật trong nhau
Ngũ uẩn không Phật pháp thật nhiệm mầu
Qua tất cả mọi tai ương khổ nạn

Bao nghiệp tạo, quay đầu là bỉ ngạn
Lạy chân thành chậm rải thật chú tâm
Phước sẽ sanh chuyển hoá hết lỗi lầm
Sám từ tâm, vì tâm nguồn tạo tội

Lạy khi nào tâm tịnh là cơ hội
Đưa tâm về với bản thể chơn như
Phật hiển lộ và trùm khắp thái hư
Lạy một lạy giống như ngàn muôn lễ

Một pháp tu trông thật là rất dễ                                 
Nhưng công năng diệu dụng khó nghĩ bàn
Phước đức sanh sức khỏe cũng là vàng
Lạy một lạy chuyển toàn thân gân cốt

Từ cổ, đầu, đến chân, tay từng đốt
Xương sống, mông cứ hoạt động xuống lên
Máu huyết thông giúp cơ thể mạnh bền
Không tật bệnh, lòng ta đầy khoan khoái

Tinh tấn tu đẩy lùi bao uể oải
Giúp bao người hằng lạy Phật cùng nhau
Hết hồng danh tiếp đến kinh bộ hầu
Từ Thủy sám, Mục liên, Dược sư sám…
 
Ngũ bách danh tiếp Lương Hoàng Bảo sám
Đến Tam thiên, Vạn Phật lạy chí thành
Đại bi sám, Bát nhã lạy từng danh
Kinh Pháp Hoa, Niết Bàn lạy từng chữ

Được nhiếp tâm nhờ theo từng từ ngữ
Không lộn hàng lộn chữ, tuệ phát sanh
Vừa dưỡng sinh vừa một pháp tu hành
Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích

Viên Thành, những ngày tịnh dưỡng 2012

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here