Trang chủ Tin tức Thông báo Khai giảng lớp tiếng phạn

Khai giảng lớp tiếng phạn

21
0

 

 

 

 

 

 

I.      LỚP TIẾNG PHẠN  1 ( Mã số lớp học TP12018) 

1.      Đối tượng theo học : Dành cho Tăng ni, Học viên mới bắt đầu học chữ Phạn.    

2.      Tài liệu học tập:  (a) Bài giảng tại lớp do giáo viên tự soạn;  (b.) Giáo trình  “Tự Học Tiếng Phạn”  Tập I của Lê Tự Hỷ, in lần 2 năm 2017.

3.      Hình thức họctập : 

(a)     Học trực tiếp tại lớp vào chiều thứ 7 hàng tuần,  từ 14 giờ 30 – 17 giờ  00 (Thời gian đào tạo 3 tháng, bắt đầu  từ 14/4/2018 đến 14/7/2018)

(b)    Học online qua email sẽ bắt đầu từ 01/10/2018 đến 01/01 /2019

4.       Giảng viên phụ trách: (a)  Giáo viên Lê Tư Hỷ;   b. Giáo sư C. Upender Rao người  Ấn Độ  (Phụ trách phát âm tiếng Phạn (từ 25/5/2018 dến 30/6/2018) ).

2. LỚP TIẾNG PHẠN  2 ( Mã số lớp học TP22018)

1.      Đối tượng theo học: Dành cho Tăng ni Học viên đã từng học chữ Phạn  (Đã học tiếng Phạn tại các giảng đường ở các chùa (do thầy Lê Tự Hỷ dạy) hay bất cứ đâu)

2.      Tài liệu học tập: a. Bài giảng tại lớp;  b. Giáo trình “Tự Học Tiếng Phạn”  Tập II, của Lê Tự Hỷ, in lần 2 năm 2018; “Tự Học Tiếng Phạn” Tập III của Lê Tự Hỷ , in năm 2015.

3.      Hình thức học tập:

a)      Học tại lớp vào chiều chủ nhật  hàng tuần, từ 14 giờ 30 đến 17 giờ  00 (Thời gian đào tạo 3 tháng, bắt đầu tù ngày 15/4/2018 điến 15/7/2018).

b)      Học online qua email sẽ bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến 01/01/2019.      

4.       Giảng viên phụ trách:  (a) Giáo viên Lê Tự Hỷ;  (b)  Giáo sư C. Upender Rao người Ấn Độ (Phụ trách phát âm tiếng Phạn (từ 25/5/2018 dến 30/6/2018) ) .

Tăng Ni, Phật tử có thể bắt đầu ghi danh kể từ ngày ra thông báo này tại Văn phòng Học Vụ Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang số 116, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tp.HCM. Hoặc liện hệ theo số ĐT: (028)66811022 – 0996010176, 0963237928, hoặc theo dõi thông tin trên website:  http://tuvienhuequang.org; https://thuvienhuequang.vn/


TM. BAN CHỦ NHIỆM
HT.THÍCH MINH CẢNH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here