Trang chủ Blog chùa Huế: Chùa Huyền Không tổ chức kỳ An cư tập trung lần...

Huế: Chùa Huyền Không tổ chức kỳ An cư tập trung lần 2

19
0
Chương trình Sinh hoạt An cư tập trung ngày 29/7/Đinh Dậu tại chùa Huyền Không

– 8g00: Chư tỳ-khưu Tăng vân tập

– 8g15: Lễ Uposatha

– 10g30: Trai Tăng

– 12g00: Tịnh chỉ

– 14g00: 

+ Chư tỳ-khưu, sa-di, sa-di-ni vân tập tại điện Phật

+ Cung thỉnh Hòa thượng Viên Minh quang lâm thuyết giảng

– 16g00: 

+ Tiếp đón phái đoàn Thường trực BTS GHPGVN tỉnh.

+ Cung tiễn phái đoàn

– 17g00: Hồi hướng công đức 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here