Trang chủ Blog chùa Hà Nội: TT. Thích Chân Quang giảng pháp tại chùa Pháp Vân

Hà Nội: TT. Thích Chân Quang giảng pháp tại chùa Pháp Vân

6
0

Dịp này, Thượng tọa tiếp tục giảng giải về NĂM ẤM. Bài Pháp thoại đã làm rõ các vấn đề liên quan đến việc hình thành và đặc điểm tâm lí của con người. Những đạo lí này như một sự động viên, sách tấn để mọi người tinh tấn hơn trong đời tu của mình. Đồng thời những người tham gia tu tập còn góp phần phát huy giữ gìn giềng mối thiền, nhằm xiển dương Chánh pháp của Như Lai. Dù rằng:

Ngồi thiền khó lắm ai ơi 

Nhưng mà phải tập để đời thăng hoa 

Tâm tĩnh lặng bớt cái ta 

Bao la pháp giới chan hòa yêu thương.

Thật vậy, chúng ta có thể trải nghiệm điều này trong cuộc sống của mình qua thực tế tu tập.

Đến với khóa tu này, Thượng tọa Trụ trì đã tạo điều kiện cho mọi người đến chùa được tu tập, được học giáo Pháp để sống tốt đạo đẹp đời. Đặc biệt, trong số gần 1000 con người đang ngồi tĩnh tọa thì số lượng thanh niên, giới trí thức lại đông nhất. Điều này cho chúng ta cái nhìn lạc quan về tương lai đạo Phật, chỉ vì có rất nhiều người biết đến chùa học đạo lý, ngồi thiền để tìm kiếm một đời sống đạo đức toàn diện, thay vì vui chơi hưởng thụ ngoài đời.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here