Trang chủ Tin tức Hà Nội: Chư tôn đức hành giả an cư Trường hạ Bồ...

Hà Nội: Chư tôn đức hành giả an cư Trường hạ Bồ Đề tác pháp Tự Tứ

6
0
Đồng tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Thủ tọa trường hạ cùng 114 hành giả an cư đã trang nghiêm tác Pháp tự tứ như giới luật Phật dạy, như truyền thống quy củ Thiền gia.
Tự tứ, Phạn ngữ là Pravāranā, nghĩa là sự thỉnh cầu. Trong ý nghĩa là thỉnh cầu người khác chỉ ra những khuyết điểm, lỗi lầm của mình căn cứ trên ba trường hợp: do (1) thấy được, (2) nghe được và (3) nghi, phán đoán, suy luận hợp lý.
Tự tứ là một sinh hoạt quan trọng của người xuất gia đệ tử Phật đã thụ Đại giới (Tỳ-khiêu và Tỳ-khiêu-ni), cũng giống như việc thuyết giới hàng mỗi nửa tháng, là sinh hoạt duy trì tính hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn. Điểm khác biệt so với việc thuyết giới, đó là quy định về thời gian. Tự tứ diễn ra một lần trong năm, sau khi chấm dứt ba tháng an cư sống chung của chư Tăng. Đây là một sự kiện quan trọng đối với người tu, qua đó đánh giá đời sống đạo hạnh của một vị Tỳ-khiêu hoặc Tỳ-khiêu-ni.
Do vậy, các nguyên tắc, quy trình Tự tứ được quy định rất cụ thể, chi tiết và chặt chẽ trong Luật tạng – bộ quy chuẩn ứng xử của người xuất gia.
Theo truyền thống Phật giáo cổ truyền phía Bắc, ngày hôm trước chư Ni cử sứ giả sang chùa Tăng lễ cầu Tự Tứ và thỉnh giáo giới (lời dạy bảo của Đại tăng cho Ni giới trong phép Tự Tứ).
Ngày 14, sau thời khóa lễ sáng, đại chúng vân tập lên Chính Điện lễ tạ Tam Bảo, cầu minh huân gia bị. Sau đó trở về Tổ đường đỉnh lễ tạ Tổ sư. 
Bước tiếp theo, đại chúng lên giới tràng tác pháp Tự Tứ. Khi đại chúng “nhất tâm Tự Tứ” xong là nghi thức chúc Thánh: Chúc lễ Đức Tam Châu Cảm Ứng, Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên, chúc Thần Già Lam, chúc Đức Giám Trai, chúc Tổ Sư.
Lễ Tự Tứ đã hoàn mãn trong sự trang nghiêm, thanh tịnh “hòa hợp trong hội họp – hòa hợp trong giải tán” của chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư Trường hạ Tổ đình Bồ Đề thuộc đơn vị Phật giáo quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

  
  
Đại chúng lễ tạ Tam Bảo, và cầu minh huân gia bị

  
  
  
  
  
  

Hòa thượng thủ tọa Thích Bảo Nghiêm cùng đại chúng ra vọng bái Đức Pháp Chủ kiêm Đường chủ Trường hạ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

  
  
  
  
  

Sau đó, đại chúng đã bái tạ Hòa thượng thủ tọa cũng như kính mừng Tăng lạp của Hòa thượng 

  
  
Ni chúng ra lễ, khánh tuế kính mừng Tăng lạp Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng

  
  
  
  
  
  
  
Đại diện Tăng Ni hành giả an cư và Phật tử lễ khánh tuế Hòa thượng Thủ tọa Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Ban giảng sư

  
  
  
Noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Bằng và chùa Lý Triều Quốc Sư cùng các Phật tử đã về kính mừng, dâng Phẩm vật cúng dàng ngày Tăng Tự Tứ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here