Trang chủ Văn hóa Giới thiệu sách Giới thiệu sách: "Tài liệu trụ trì"

Giới thiệu sách: "Tài liệu trụ trì"

9
0

Nhân dịp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì từ ngày 05 đến 10-10-2015, Thư Viện Huệ Quang cho ảnh ấn lại cuốn TÀI LIỆU TRÙ TRÌ do Giáo Hội Tăng Già Nam Việt biên soạn và ấn hành năm 1954, làm tài liệu tham khảo bổ sung cho chư vị học viên của khóa học.    

Đây là tài liệu của Khóa huấn luyện trụ trì do Giáo Hội Tăng Già Nam Việt tổ chức tại trường hương Giác Nguyên vào năm 1954 chủ yếu do cố HT. Thích Thiện Hòa biên soạn.    Nội dung sách gồm 6 phần:  1. Tổng quát; 2. Kiết hạ an cư ; 3. Phép tu tiến hành đạo ;  4. Tổ chức hành chánh; 5. Nghi thức thọ giới; 6. Nghi thức thọ giới (tt) ;  * Đoạn kết    

Phần lớn nội dung sách đã được ấn hành trong bộ Giới Đàn Tăng của HT. Thích Thiện Hòa. Tuy nhiên Giới Đàn Tăng không có phần thứ tư Tổ chức hành chánh và phần Đoạn Kết. Cách sắp xếp thứ tự các mục trong Tài Liệu Trụ Trì này và sách Giới Đàn Tăng cũng không giống nhau. Có thể cách sắp xếp trong bản Tài Liệu Trù Trì tiện dụng hơn. Khi in ấn lại tập Tài Liệu Trụ Trì  này nhân sự kiện Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, chúng tôi cũng muốn bảo tồn một văn bản xưa đã ra đời ngót 60 năm của chư vị tôn túc tiền bối, đồng thời như  một kỷ niệm về sáng kiến của Giáo hội mà hơn nữa thế kỷ vần còn tính thiết thực khi tổ chức khóa huấn luyện trù trì đầu tiên.    


10-2015  Thư Viện Huệ Quang

Thích Không Hạnh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here