Trang chủ Tin tức GHPGVN tỉnh Đồng Tháp họp đầu năm

GHPGVN tỉnh Đồng Tháp họp đầu năm

4
0

Hòa Thường Thích Thiện Huệ UV.HĐTS, Trường Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp cùng TT. Thích Chơn Minh UV.HĐTS Phó TT.BTS, TT. Thích Thiện Năng Phó Ban Trị Sự làm chủ tọa, cùng Chư tôn chức trong Ban trị sự tham dự.

Thay mặt thư ký Đại Đức Thích Minh Sơn báo cáo về phật sự trong ba tháng đầu năm; thành lập phái đoàn chúc tết đến các cơ quan, tiếp những phái đoàn đến thăm Ban trị sự, tôn giáo bạn.

Triển khai công tác Phật sự trong năm 2014, Tổ chức Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL.2558, thu niên liễm các cơ sở phật giáo để cúng dường Đại lễ Phật đản. Vp. Ban trị sự phối hợp các ban Văn Hóa, Thông tin truyền thông tổ chức các hoạt động triển lãm hình ảnh Phật Đản sanh, kỷ yếu về các mặt hoạt động Phật sự năm 2014. Lấy ý kiến thành lập ban kiết thiết trùng tu chùa Tháp Linh nằm trong khuôn viên Gò Tháp; giải quyết các vị Tăng Ni khất thực giả trong địa bàn TX. Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mười, việc khất thực phải đăng ký với chính quyền địa phương giải quyết.

Hòa Thượng Trưởng Ban tổng kết lại những việc trong phiên hợp; Tổ chức Đại Lễ Phật Đản tại lễ đài chính Chùa Phước Hưng Tp. Sa Đéc, diễu hành xe hoa, phóng đăng tại sông Sa Giang, kêu gọi Tăng Ni Phật Tử ủng hộ Lễ Phật Đản PL.2558, Thành Lập nhân sự khánh tiết xây dựng hậu tổ chùa Tháp Linh năm trong quần thể di tích Quốc gia Gò Tháp – Huyện Tháp Mười, và các công tác phật sự trong năm 2014.

Kết thúc buổi lễ Hòa Thượng trưởng ban gởi lời chúc sức khỏe đến Chư tôn trong Ban trị sự và nhiệt tâm phụng sự Phật Giáo Đồng Tháp ngày thêm phát triển.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here