Trang chủ Blog chùa Đồng Tháp: Đạo tràng an cư chùa Phước Hưng dâng pháp y

Đồng Tháp: Đạo tràng an cư chùa Phước Hưng dâng pháp y

4
0

Theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm chư Tăng ni đều phải an cư, không an cư thì phạm giới “phá pháp”, phá giáo pháp Đức Phật. Chư Tăng ni Bắc tông an cư từ ngày 16/4 âl đến 15/7 âl thì mãn hạ. Chư Tăng Nam tông an cư từ ngày 15/6 âl đến ngày 15/9 âl thì mãn hạ.

Trước khi làm lễ mãn hạ chư Tăng ni dự lễ tự tứ. Mùa Vu lan, người tín đồ Phật tử đến các tự viện tịnh xá trong đó có số người tham dự dù theo Đạo Phật hay không theo Đạo Phật, mọi người vẫn đến tại các địa điểm có lễ hội để tham dự lễ, cúng lễ cầu siêu báo hiếu báo ân cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá thế siêu thoát; người hiện tiền tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tăng long phước thọ, gia đình an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, những ai đến với chùa chiền đều không quên cầu nguyên nước nhà luôn được thái bình thịnh trị.

Lễ dâng Y Ca-sa có mặt trên thế giới, tại các Quốc gia theo Đạo Phật, mỗi năm vào những ngày sau khóa tu học an cư của chư Tăng Ni, các tổ chức Đạo tràng Phật tử được hướng dẫn làm lễ dâng y cho chư Tăng (các nước theo Đạo Phật hệ thống Nam truyền), dâng y cho chư Tăng Ni (các nước theo Đạo Phật hệ thống Bắc truyền và Khất sĩ). Lễ dâng y Ca sa tại Việt Nam, được các Học phái, Hệ phái, Môn phong pháp phái tổ chức vào ngày Rằm (15) tháng bảy âm lịch, có nơi tổ chức chọn lựa một ngày thuận lợi, nhưng cũng nhằm vào các ngày từ mùng 10 đến Rằm (15) tháng bảy là chính yếu .

Buổi lễ chư Tăng hành giả được cúng dường Pháp y và những phẩm vật lưu niệm trong ba tháng an cư. Các trường hạ trong tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ Tạ Pháp vào ngày 12/07 âl.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here