Trang chủ Tin tức Đơn khiếu nại về Đại hội PG tỉnh Bình Phước NK: V...

Đơn khiếu nại về Đại hội PG tỉnh Bình Phước NK: V (2017-2022)

5
0

Kính gửi:

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Ban thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN

Ban dân vận trung ương Đảng

Ban Tôn giáo chính phủ

Ủy Ban trung ương MTTQ Việt Nam

Bộ Công An – Cục An Ninh xã hội A 88

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Phước.

Ngày 14/11/2017 Hội đồng trị sự thường trực HĐTS GHPGVN ra công văn số 614/CV.HĐTS về việc hướng giải quyết tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022) trong công văn 614/CV.HĐTS có ghi: -…Nay Ban thường trực Hội đồng trị sự Ban chỉ đạo Đại hội Trung ương quyết định:

1. Kết thúc nhiệm kỳ IV (2017-2022) Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 186 QĐ.HĐTS ngày 14/5/2012.

2. Công cử Hòa thượng Thích Thiện Pháp-Phó chủ tịch Thường trực HĐTS. Trưởng Ban Tăng sự Trung ương làm trưởng Ban trị sự lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước. Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng với Ban trị sự lâm thời (theo danh sách dưới đây) có trách nhiệm tiến hành công tác Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bình Phước lần thứ V nhiệm kỳ (2017-2022)…”

Danh sách Ban trị sự  lâm thời gồm 13 thành viên, trong đó có 8 thành viên là Ủy viên Thường trực Ban trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và 2 thành viên là Ủy viên Ban trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Ban trị sự lâm thời làm nhiệm vụ chuyển tiếp, tiến hành các trình tự và thủ tục tổ chức Đại hội.

 

Nội dung Đơn khiếu nại về việc cơ cấu nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)

Ban trị sự GHPGVN tỉnh nhận thấy HĐTS GHPGVN quyết định như thế là không hợp lý vì những lý do sau đây:

1. Căn cứ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V tại Điều 31 chương VI ghi: “Nhân sự BTS cấp tỉnh là Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tại địa phương  có uy tín, năng lực làm việc, đạo hạnh tốt, có công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc. Trong trường hộ cần thiết. Ban thường trực Hội đồng trị sự sẽ công cử thành viên Ban thường trực HĐTS đảm nhiệm chức vụ trưởng Ban trị sự cấp tỉnh.

Trình tự thủ tục cơ cấu nhân sự Ban trị sự phải tuân thủ theo nguyên tắc:

1.Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban trị sự cấp tỉnh nhiệm kỳ mới phải tiến hành dân chủ, công khai, đầy đủ thành phần đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong địa bàn tỉnh.

2. Danh sách nhân sự phải trình Ban thường trực hội đồng trị sự thẩm tường, trước khi trao đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh đã có tờ trình số 1143/TTr-BTS ngày 8/8/2017 gửi Ban thường trực HĐTS về việc xin chấp thuận nhân sự và thời gian tổ chức đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022) và biên bản cuộc họp Ban trị sự GHPGVN tỉnh về công tác suy cử nhân sự và tổ chức Đại hội. Nhưng HĐTSGHPGVN không đồng ý bằng công văn số 485/CV.HĐTS ngày 28/08/2017. Ban trị sự GHPGVN tỉnh đã có kiến nghị số 1161/KN.BTS ngày 1/9/2017 gửi lên các bộ ngành nhờ giúp đỡ Ban trị sự GHPGVN tỉnh được tổ chức đại hội. Việc xin giới thiệu nhân sự và tổ chức Đại hội là điều chính đáng nhưng không được HĐTS chấp thuận, thì đó là điều không hợp lý, không thỏa đáng. Phật giáo tỉnh Bình Phước không thiếu người kế nhiệm trưởng Ban trị sự, Phật giáo tỉnh Bình Phước không phải ở trường hợp cần thiết để HĐTS cử người về đảm nhiệm trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh đã có thông tư số 1172/TT.BTS ngày 7/10/2017 hưởng dẫn Ban trị sự GHPGVN các huyện thị tổ chức cuộc họp suy cử Trưởng Ban trị sự GHPGVN, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh và Ban văn hóa tỉnh tổng cộng có 102 ý kiến suy cử Thượng tọa Thích Đồng Tấn lên làm trưởng Ban trị sự (Đạt tỉ lệ 95,4%) có 3 Ban trị sự GHPGVN huyện không chấp hành.

 

Nội dung Đơn khiếu nại về việc cơ cấu nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V (2017-2022)

Ngày 13/10/2017, tại chùa Thanh Long-Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh có cuộc họp liên tỉnh giữa đại diện Ban thường trực HĐTS, đại diện Ban tôn giáo chính phủ, các ban nghành chính quyền tỉnh và Ban trị sự GHPGVN tỉnh, về việc suy cử Trưởng BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, cuộc họp do Thượng tọa Thích Thiện Thống-Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 HĐTS chủ trì. Cuộc họp thực hiện trên tinh thần của công văn số 1154/TGCP-PG ngày 9/10/2017 của Ban tôn giáo chính phủ trên cơ sở giới thiệu nhân sự của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022, Trung ương xem xét nhân sự và hiệp thương với chính quyền tỉnh Bình Phước trước khi tổ chức đại hội. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh suy cử Thượng tọa Thích Đồng Tấn lên làm trưởng BTS và đề nghị Trung ương xem xét chấp thuận kết quả suy cử Trưởng BÝ GHPGVN tỉnh của Tăng Ni, cư sĩ Phật tử 8 huyện thị, Huynh trưởng, Cư sĩ Phật tử Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh và Ban văn hóa tỉnh, nhưng Thượng tọa Thích Thiện Thống không đồng ý, và kết luận cuộc họp có 4 hướng suy cử. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh không tán thành ý kiến kết luận của thượng tọa Thích Thiện Thống, không đồng ý ký và biên bản cuộc họp. Như vậy, HĐTS không xem xét trên cơ sở suy cử tỉnh Bình Phước, vẫn bảo lưu quan điểm trung ương giáo hội đưa người về làm Trưởng Ban trị sự.

Việc HĐTS tổ chức cuộc họp để cơ cấu nhân sự và công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 14/11/2017 tại văn phòng 2 HĐTS mà không có trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước tham sự, không được đầy đủ các thành viên Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh tham dự, các thành viên Ban trị sự đi dự họp mà không có sự ủy nhiệm thay mặt. Ban thường trực Ban trị sự, quyết định thành lập Ban trị sự lâm thời với các thành viên trong Ban trị sự đa số là những người không đủ uy tín và đạo hạnh, không có ý kiến của Trưởng BTS đương nhiệm cuộc họp, không có ý kiến của đầy đủ Ban thường trực BTS tại cuộc họp. Như vậy là không dân chủ, không đầy đủ thành phần đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong địa bàn tỉnh, đó là mang tính áp đặt, đó là vi phạm Điều 31 chương VI Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V.


Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước không tán thành, không đồng thuận việc HĐTS thành lập BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước, bởi vì Phật giáo tỉnh Bình Phước đã hình thành, được cũng cố và phát triển qua 20 năm. Tỉnh Bình Phước đã có trên 130 ngôi chùa, trên 300 Tăng Ni đa số có đạo hạnh tốt, có trình độ có quan điểm chính trị tốt. Do đó, không cần thiết HĐTS phải thành lập BTS lâm thời. Đa số Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Phước không đồng tình với quyết định như trên của HĐTS.

Nay kính khiếu nại lên Thủ tướng chính phủ, Ban thường trực HĐTS GHPGVN các bộ ngành nhà nước xem xét, giúp đỡ Phật giáo tỉnh Bình Phước được cơ cấu nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ V (2017-2022) trên tình thần dân chủ, hài hòa, ổn định, phát triển tạo dựng được đội ngủ kế thừa xứng đáng cho Phật giáo tỉnh, góp phần nhằm giữ gìn an ninh chính trị, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

TM. Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

đã ký

HT. Thích Nhuận Thanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here