Trang chủ Đời sống Tâm sự Điếu văn tưởng niệm ĐLHT Thích Tâm Châu

Điếu văn tưởng niệm ĐLHT Thích Tâm Châu

11
0

TỪ QUANG DIỄM TRÁC

Hỡi ôi!

Đất Ninh Bình khởi nguồn trang lịch sử

Làng Yên Liêu nuôi dưỡng bậc kỳ tài

Địa linh này, từng lập quốc xưa nay

Nhân kiệt đó, xứng danh dòng Thích tử.

Kính nhớ giác linh xưa:

Năm 11 tuổi, chốn tổ Phượng-Ban thế phát xuất gia;

Tròn 20 tuổi, đạo tràng Bát-Long bố ma phá ác.

Tăng tướng oai nghiêm;

Nghi phong đỉnh đạc.

Ánh dung từ TÂM CHÂU thành hương thơm ngào ngạt;

Nguồn chân tánh THANH MINH sinh tuệ trí sáng ngời.

Nào Phù Lãng, Quán Sứ, Giác Minh, cội bồ đề nuôi dưỡng một Thiền tăng

Nào Quảng Nghiêm, Phúc Điền, Từ Quang, Phúc Chỉnh xa gần-đến đâu cũng  khai kinh, thuyết pháp   

Tại đất Bắc từng là Giảng Sư, Duy Na, Tri Khách-ai cũng kính quý mến thương

Trong Tăng già Huế, Ủy Viên Nghi Lễ Tổng Hội Phật Giáo-tấu khúc chân thường

Hoằng pháp chẳng sờn lòng, xứng danh Thiệu long thánh chủng;

Độ sinh không nản chí, đáng bậc Chấn nhiếp ma quân!

Đến cuộc đời:

Nào Trị Sự Phó, Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt, gánh vác trong ngoài;         

Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, trọng trách Như lai.

Gặp khi đạo pháp ngửa nghiêng, Chủ Tịch Ban Liên Phái luôn nhẫn nại chống kỳ thị độc tài;

Giữa lúc quê hương ly loạn, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo lái thuyền Từ tìm tự do bình đẳng.

Cường quyền bạo lực cúi đầu;

Tri thức lương tri kính phục!

Vui nhân cảnh:

Nào Phó Chủ Tịch Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, kết đoàn xây dựng;

Chủ Tịch Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội Thế Giới, hòa hợp tiến lên.

Chủ Tịch Hội Phật Giáo Liên Hiệp Thế Giới, không quên ươm mầm khai nụ cho vạn đóa tâm liên; 

Thượng Thủ Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, thường nhớ đạo pháp thiêng liêng.

Từ Quang, Hồng Liên tùy tâm tùy nguyện;

Phật Quang, Phật Đà tùy cảnh tùy duyên!

Mới hôm nào đây:

Lãnh đạo tinh thần, khuyến khích dựng xây đêm ngày rày đây mai đó  

Giác Hoàng, Từ Quang, Phật Đà, Quán Âm, Liên Hoa từng bước trang nghiêm

Hồng Hiên, PhậtQuang, PhápQuang, NamQuang, PhápHoa dần dà nở đóa tâm hoa

Từ Quang, Từ Ân, DiĐà, ChânQuang, Viên Quang năm tháng nhắc nhở tu hành!

Quyền thế lợi danh như mộng ảo, đức độ Ngài Thượng Thủ như nhật nguyệt, ngày nhắm mắt càn khôn ngậm ngùi tiễn biệt;

Địa vị sắc tài tợ chiêm bao, hạnh nguyện Bậc Cao Nhân tợ càn khôn, phút chia ly vũ trụ luyến tiếc chấp tay!

Ai tai! Ai tai! Ai tai!

Vô khứ diệc vô lai!

Quả thật:

Cả cuộc đời,

Dịch kinh, viết sách, sánh ngang với Huyền Trang-Nghĩa Tịnh;

Sáng tác, đề thơ, chẳng thua Thượng Sĩ, Huyền Quang.

Trọn một kiếp,

Kiến lập đạo tràng, noi gương Vua Lương Võ Đế;

Dựng xây tự viện, học theo Điều Ngự Giác Hoàng.

Mới hôm qua đó:

Hạnh lành khởi phát từ “Bát Đại Nhân Giác” pháp vương

Nước mát thanh lương “Vang Vọng Nguồn Thương” đạo lý

Trì “Phổ Môn Phẩm” để đức “Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký”

Niệm“Kinh Di Đà” tâm thức thăng hoa không còn phiền lụy    

“Trì Trai, Hành Thập Thiện”, nguyện thoát cảnh Tam đồ

Khuyên người phóng sinh, niệm Phật, cầu vãng sinh Cửu phẩm

“Kinh Hiệu Lượng”, chí tâm thành, khẩn thiết, thiết tha

Và nhất niệm vào ra trong hơi thở

Hiểu “Tội Phúc Báo Ứng, rồi “Quy Y Tam Bảo”

Tin “Nhân Quả Ba Đời” để “Phát Bồ Đề Tâm”

Khuyên mọi người gắng chí tự thân

Để ngày sau đức “Di Lặc Hạ Sinh” cứu nhân độ thế

Tây phương diễm lệ

Cực lạc bình an

Miệng tụng “Kinh Lần Tràng”

Tay ghi “Sổ Châu Công Đức”!

Ôi thượng diệu thay:

Xứng danh đồ tôn Thích tử, ghi dòng Phật sử;

Đáng mặt tử điệt Thiền gia, lưu trang Việt tộc!

Những tưởng:

Rằm tháng 7 mỗi năm, Tăng ni thành tâm trì tụng “Kinh Vu Lan Bồn”

Ngày mãn hạ, Phật tử được Ngài tuyên dương gương “Hiếu Tử”

“Kim Cương Đính” phá tan bao bĩ thử

Pháp “Giải Hạ” để “Thọ Tuế” Tăng già, ôi diệu mật ba la

Gom hết “Phật Học Chính Cương” truyền trao nghĩa lý diệu huyền chân thật  

Gồm thâu “Đường Vào Cửa Phật” phát huy Đại-Tiểunhiệm mầu

Quyết tâm triệt ngộ, “Đại Bát Niết Bàn” Phật pháp cao sâu

Khởi phát bồ đề,“Văn Thù Thỉnh Vấn”biết được Ta bà uế trược

“Bước Đầu Học Phật” thực hành “Gương Hỷ Xả” tìm về dấu chân người đi trước

“Đạo Phật Với Con Người”, tựa “Nét Tinh Thần” như “Cánh Hoa Tâm”tiếp bước theo sau!   

Nào ngờ:

“Tâm Địa Quán”, phiền não hợp tan như gió thoảng

Trời trí tuệ, bao la cao thay, cao ngất!

“Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận” tợ mây bay

Biển chân như, sáng lạng bất tư nghì!

Công hạnh Ngài còn đó

Đối với chúng xuất gia

Lấy “Thiền Lâm Bảo Huấn” chỉnh đốn Tăng già, làm phép tắc luật nghi         

Dùng “Nhân Quả Ba Đời” khai thông đạo pháp, để đạo đức diệu kỳ

Nghĩa đạo thâm sâu, hiểu rõ “Nhân Duyên Tâm Luận Tụng”

Tình người sáng tỏa, lễ lạy “Ngũ Bách Danh Kinh”  

Tự tại cõi nhân gian, “Tiếng Vọng Thời Gian” xóa tan miền tục lụy

Thong dong miền Cực lạc,nguồn sáng đạo vàng chiếu diệu cõi Lạc bang!

Lời dạy Ngài còn đây

Luôn khuyên hàng cư sĩ

Khổ đau khép lại, dứt nghiệp trần ai tỉnh giấc mộng đời

Tâm từ mở ra, thân tâm khiết tịnh nếm trải “Hương Vị Phật Pháp” tuyệt vời

Nghe pháp thoại ai nấy quyết tâm thực hiện

Theo hạnh Ngài mãi mãi truyền lưu!

Thế mới biết:

Chốn Tổ Phượng-Ban truyền thừa Tổ vị Từ Quang Trường Hưng Chấn;

Nguồn Thiền Đồng-Đắc khai sáng Thượng nhân Viên Quang Vĩnh Xương Minh.

TỪ vạn cổ truyền lưu, TÂM Truyền Đăng, nhật nguyệt quang huyền;

QUANG thiên thu bát ngát, CHÂU Tục Diệm, sơn hà tích phát!

Thế là:

95 năm, dạo chốn nhân gian “Tỉnh Giấc Mộng Đời” ba cõi trùng khơi;

74 hạ, vui miền Tịnh Độ “Vang Vọng Nguồn Thương” mười phương hoa nở.

Tài danh quán thế, lưu bốn biển;

Đức hạnh siêu cùng, khắp năm châu!

Nơi phương xa:

Đệ tử chúng con cúi đầu quy ngưỡng

Ân đức cao vời mãi mãi trong tim

Trầm hương khói quyện, lòng thương nhớ

Phẩm vật kính dâng, dạ khắc sâu!!!

Chùa Phật Tổ Úc Châu- Thứ Tư, 27-08-2015

Tỳ Kheo Thiện Hữu

 

Lưu ý: Những chữ in đậm trong ngoặc kép đều là tên những tác phẩm của đức Trưởng Lão Hoà Thượng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here