Chuyện gì, khi hiện tượng Duy Tuệ tiếp tục diễn biến…?

Bài viết này không đưa ra một đề xuất nào, đối với bất kỳ cơ quan nào, mà chỉ thử dự đoán những gì sẽ xảy ra nếu hiện tượng Duy Tuệ vẫn tiếp tục diễn biến. Việc dự đoán như sẽ được trình bày dưới đây là không mấy khó khăn khi căn cứ trên những gì đã diễn ra, với giấy trắng mực đen, rành rành trên những trang của quyển sách có nhan đề ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiều lầm sau hàng ngàn năm” (sau đây gọi tắt là “Ta là ai?”).

Duy Tuệ: Mượn đạo lập đời!

Như nội dung bài viết “Cái kim bọc trong giỏ lâu ngày cũng lòi ra”, thì con đường ông Duy Tuệ đang theo là “lập hội, lập giáo phái, lập pháp môn”. Thực vậy, Đại Gia đình Minh Triết là một kiểu giáo hội trá hình, một tổ chức tập họp tín đồ tôn giáo mới. Ông Duy Tuệ đã đi được một phần trên con đường mượn đạo lập đời.

Đạo sư Duy Tuệ: Xin hãy dừng lại

Sau khi báo Phattuvietnam.net có đưa một số luận điểm của đạo sư Duy Tuệ về thuyết lý Phật giáo, vế thế giới quan….. tôi có vào trang web Duytuequote.com xem kỹ hơn một số vấn đề. Qua chuyên mục: Những trải nghiệm thông qua thiền định …Tôi đã nhận ra rằng: Sự lệch lạc trong tâm thức của ông hiện nay chính là những ma chướng mà ông đã gặp phải trong quá trình hành thiền phá sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Nhất thần giáo và chủ nghĩa Mao dưới màu sắc Phật giáo

Sau 2 bài báo về quyển sách ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm” của tác giả Duy Tuệ, số lượng những ý kiến trên mạng bênh vực, đề cao tác giả quyển sách cho thấy tổ chức “Đại gia đình Minh Triết” do tác giả Duy Tuệ, người tự phong “đạo sư”, thành lập và chỉ đạo, điều hành đã tập trung khá đông đảo người tham gia tổ chức, đặc biệt là ở Việt Nam.

"Đạo sư" Duy Tuệ công kích Phật giáo: Để làm gì?

Bài viết này tiếp tục trích dẫn và bàn luận những vấn đề từ nội dung quyển sách ““Ta là ai?” Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm” của tác giả Duy Tuệ (Công ty Minh Triết và Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2011).

"Đạo sư" Duy Tuệ xuyên tạc gì về đạo Phật?

“Không có nghiệp chướng gì của đời trước để đời này phải trả, phải chịu cảnh cơ hàn cực khổ, thiếu cơm ăn, áo mặc hay nhà ở. Nhìn theo kiểu phải trả nghiệp là tự đưa mình vào ngõ cụt, xuống vực thẳm hay đường cùng”.

Họ học đạo Phật ta những gì và để làm gì?

Một bản tin của Phattuvietnam.net có một khóa học về đạo Phật, trong đó, học viên là giáo lý viên (người phụ trách đào tạo, truyền bá giáo lý) của một tôn giáo khác, được tổ chức tại cơ sở của tôn giáo khác đó. Một vị sư Phật giáo được mời đến dạy.

Noel và Phật tử

Có quan niệm cho rằng, đạo nào cũng du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, chỉ khác nhau là trước hay sau. Đúng, đạo Phật cũng du nhập từ nước ngoài sang, nhưng đạo Phật đã đến Việt Nam trên dưới 2000 năm, Đạo Phật đến với lòng từ bi và hoà bình tuyệt đối.

Chia sẻ cuối năm về cải đạo: Hãy đọc một quyển sách

Gần đến cuối năm, tôi nhận được email, điện thoại của bạn đọc, đề nghị tôi có những bài về đề tài “cải đạo”, đề tài quen thuộc của tôi, hơn là đề cập đến những vấn đề, mà chắc là tôi chưa tìm hiểu nhiều, như kinh tế, tài chính…

Tư liệu Mỹ mời đại sứ VNCH đi lễ nhà thờ

Ông Bùi Diễm, đại sứ chính quyền Sài Gòn tại Washington Hoa Kỳ, từ thời ông Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy Ban Hành pháp Trung ương (một chức vụ tương đương thủ tướng) giữa thập niên 1960, là nhân vật được nói đến trong bài viết này.

Bài xem nhiều