Một kết quả của mưu toan cắt rời thiền ra khỏi Phật giáo

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã có dịp nói đến mưu toan cắt rời thiền ra khỏi Phật giáo, xóa bỏ dấu ấn Phật giáo trong thiền, xem thiền hoàn toàn không có liên hệ gì đến Phật giáo, thậm chí coi thiền là hoạt động của một tôn giáo khác.

Phân phát trái phép ấn phẩm văn hóa để truyền giáo

Không thể duy trì việc có tôn giáo chấp hành triệt để luật pháp về báo chí, nhưng có tôn giáo lại vi phạm pháp luật ngang nhiên, quy mô. Như vậy là không có bình đẳng tôn giáo trước pháp luật. Người Phật giáo có quyền thắc mắc về điều này.

Viết về cải đạo: mục tiêu, liều lượng và căn cứ pháp lý

Nhấn mạnh đến việc cải đạo tín đồ Phật giáo đối với Tăng Ni Phật tử (vấn đề “ai?”) một cách thường xuyên (lúc nào?) càng nhiều càng tốt (bao nhiêu là vừa phải?) và ở mọi trường hợp có thể (ở đâu?) là điều luôn luôn cần thiết.

Cải đạo tín đồ Phật giáo đã ở mức hết sức nguy hiểm

Muốn biết quy mô, tính chất, kết quả của việc cải đạo tín đồ Phật giáo, phải có cái nhìn vượt ra khỏi cửa chùa, nhìn ra xã hội, nhìn vào bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, đường phố, căn hộ, nhìn lên internet… thì mới thấy được trọn vẹn vấn đề.

Hạ thấp giá trị Phật bảo: mẫu số chung cải đạo Phật tử

Việc in hình Phật lên đồ lót đã làm xôn xao dư luận toàn cầu một thời, chắc là ai cũng biết. Ấy thế mà nay lại có việc in hình Phật lên sản phẩm giầy dép để tung ra bán!

Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ –...

Ông cũng là người học thức, chỉ vì lợi danh nhất thời mà lầm lỗi đó thôi, hãy “quay đầu là bờ” đi nhé! Còn kịp đó. Sám hối không bao giờ muộn đâu. Ông chỉ mới trang bị cho mình một chút ít giáo pháp, chưa đủ để lên đường, chưa đủ để tự bảo vệ mình đâng?

Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ –...

Đấy là tiêu đề của ông Duy Tuệ.

Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ –...

Đây là phần kết luận Thiền Minh Triết của ông.

Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ –...

Thiền Minh Triết đem dạy cho thiên hạ, là trở về với “thiên đường hài nhi” trong thân xác và bộ óc già cỗi - chính là “cuỗm” nơi này một ít, nơi kia một ít để làm của mình.

Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ –...

Tôi cũng chạnh lòng mà xót thương cho ông Duy Tuệ như thế đó! Ôi, là “ba sự thật hiển nhiên” của ông ta đã làm cho tượng đồng vô tri phải toát mồ hôi mà tượng đá vô tình cũng phải rỏ lệ!

Bài xem nhiều