Bàn thêm về vấn đề Phật giáo Việt Nam hiện nay thịnh hay suy

Nhà nước cũng đã phải nghiêm khắc đặt ra những vấn đề mang tính tồn vong (của chế độ), thì Giáo hội cũng không nên ngủ quên trước diễn biến phức tạp của thời đại.

Phật giáo Việt Nam hiện nay: đang thịnh hay suy?

Phật tử chúng ta không kiêu mạn khi Phật giáo Việt Nam thịnh, cũng không lo sợ, buồn nản khi Phật giáo Việt Nam suy. Nhưng việc xác định chính xác thịnh suy, thiết tưởng, là điều hết sức quan trọng.

Phật giáo & chùa làng miền Bắc: Nhiều ray rứt

Không hiểu thì không phục, không biết thì không kính, cho nên chuyện nhiều người trong làng coi tăng ni như bằng vai phải lứa, chê trách là trốn tránh nợ đời, là lười biếng không chịu tự làm mà ăn và là đầu đề chế giễu trong các chuyện tiếu lâm, tục tĩu, nhất là chuyện ăn uống chay – mặn, thậm chí gọi là thằng, con không phải là hiếng?

Những bất cập trong bản Hiến chương GHPGVN mới tu chỉnh

Hãy để cho tất cả Tăng Ni, Phật tử thành viên của Giáo hội được phép chọn lựa lãnh đạo cho mình. Như vậy, cần phải giao sự giám sát về cho Tăng Ni, Phật tử.

Giải pháp hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử

Trích tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII của TT. Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Giải pháp truyền bá Phật pháp tới vùng sâu, vùng xa

Trích tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Phát triển bền vững GHPGVN trong tương lai

Tham luận tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

Giải pháp phát triển bền vững GHPGVN

Tham luận của Hòa thượng Thích Gia Quang Phó Tổng Thư ký HĐTS, chánh VP1 TWGHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Những ý kiến đóng góp gửi tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần...

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII là một sự kiện quan trọng, tạo ra những chuyển biến cho cả nhiệm kỳ 5 năm (2012-2017).

Về số tín đồ Phật tử: Vài lời trao đổi cùng TG Minh Mẫn

Sao chưa đến 3 năm mà “tầm nhìn” của bác thay đổi nhanh thế? Ngày trước, Bác trách quý Thầy “tự an phận và ru ngủ chính mình giữa nhóm Phật tử sủng ái, mà không chịu nhìn cái tổng thể”. Bây giờ...

Bài xem nhiều