Trang chủ PGVN GHPGVN Danh sách ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII

Danh sách ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII

4
0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________________________________________________________

DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp. Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng
4.  Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp. Hồ Chí Minh
5.  Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam
7.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế
8.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định
9.  Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp. Hồ Chí Minh
10.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

11.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy – Phú Yên
12.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng
13.  Hòa thượng Thích Chơn Thành – Bình Thuận
14.  Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp. Hồ Chí Minh
15.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
16.  Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế
17.  Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế
18.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh
19.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh
20.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

21.  Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
22.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp. Hồ CHí Minh
23.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp. Hồ Chí Minh
24.  Hòa thượng Đào Như – Tp. Cần Thơ
25.  Hòa thượng Thạch Sok Xane -Trà Vinh
26.  Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang
27.  Hòa thượng Thích Minh Chánh -Đồng Nai
28.  Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu
29.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh
30.  Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh

31.  Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng
32.  Hòa thượng Thạch Huônl – Sóc Trăng
33.  Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long
34.  Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp. Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Trung Hậu – Tp. Hồ Chí Minh
36.  Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh
37.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp
38.  Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang
39.  Hòa thượng Thích Phước – Đường Cộng hòa Pháp
40.  Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh

41.  Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định
42.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị
43.  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Tp. Hà Nội
44.  Hòa thượng Thích Thanh Duệ – Tp. Hà Nội
45.  Hòa thượng Thích Gia Quang – Tp. Hà Nội
46.  Hòa thượng Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi
47.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước
48.  Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tiền Giang
49.  Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – Bến Tre
50.  Hòa thượng Thích Huệ Trí – Tp. Hồ Chí Minh

51.  Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Tp. Hải Phòng
52.  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Tp. Hà Nội
53.  Thượng tọa Thích Thanh Điện – Tp. Hà Nội
54.  Hòa thượng Thích Đạt Đạo – Tp. Hồ Chí Minh
55.  Hòa thượng Thích Thiện Đức – Tp. Hồ Chí Minh
56.  Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định
57.  Hòa thượng Danh Đổng – Kiên Giang
58.  Hòa thượng Danh Lân – Kiên Giang
59.  Hòa thượng Diệp Tươi – Trà Vinh
60.  Hòa thượng Chau Sơn Hy – An Giang

61.  Hòa thượng Danh Thiệp – An Giang
62.  Hòa thượng Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế
63.  Hòa thượng Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế
64.  Thượng tọa Thích Thiện Thống – An Giang
65.  Hòa thượng Thạch Hà – Cà Mau
66.  Thượng tọa Thích Minh Thiện – Long An
67.  Hòa thượng Thích Huệ Đức – Hậu Giang
68.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long
69.  Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Tp. Hà Nội
70.  Hòa thượng Thích Thiện Nguyện – Tp. Đà Nẵng

71.  Thượng tọa Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi
72.  Thượng tọa Thích Huệ Thông – Bình Dương
73.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền – Đồng Nai
74.  Hòa thượng Thích Huệ Trường – Tp. Cần Thơ
75.  Hòa thượng Thích Thiện Bảo – Tp. Hồ Chí Minh
76.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh – Tỉnh Đồng Nai
77.  Thượng tọa Thích Tâm Đức – Tp. Hồ Chí Minh
78.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt – Tp. Hồ Chí Minh
79.  Thượng tọa Thích Châu Quang – Đaklak
80.  Hòa thượng Thích Quảng Xả – Kontum

81.  Hòa thượng Thích Nguyên Chơn – Bình Định
82.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc – Tp. Hà Nội
83.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt – Tp. Hà Nội
84.  Thượng tọa Thích Thanh Giác – Tp. Hải Phòng
85.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện – Hưng Yên
86.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh
87.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh
88.  Thượng tọa Danh Lung – Tp. Hồ Chí Minh
89.  Thượng tọa Thích Quảng Hà – Nam Định
90.  Thượng tọa Thích Thanh Chính – Tp. Hà Nội

91.  Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Tp. Hà Nội
92.  Đại đức Thích Minh Tiến – Tp. Hà Nội
93.  Đại đức Thích Đức Thiện – Tp. Hà Nội
94.  Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá
95.  Thượng tọa Thích Thanh Vân – Hải Dương
96.  Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên
97.  Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ
98.  Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn
99.  Thượng tọa Thích Quảng Tuấn – Đak Nông
100.  Thượng tọa Thích Thanh Phong – Tp. Hồ Chí Minh

101.  Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp. Hồ Chí Minh
102.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo – Tp. Hà Nội
103.  Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp. Hồ Chí Minh
104.  Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp. Hồ Chí Minh
105.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp. Hồ Chí Minh
106.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa – Tp. Hà Nội
107.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp. Hồ Chí Minh
108.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp. Hồ Chí Minh
109.  Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp. Hồ Chí Minh
110.  Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Tp. Hà Nội

111.  Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế
112.  Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam
113.  Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp. Hồ Chí Minh
114.  Hòa thượng Chau Cắt – An Giang
115.  Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp. Hồ Chí Minh
116.  Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long
117.  Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng
118.  Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang
119.  Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp. Hồ Chí Minh
120.  Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp. Đà Nẵng

121.  Hòa thượng Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam
122.  Hòa thượng Thích Giác Liêm – Tp. Hồ Chí Minh
123.  Hòa thượng Trà Kha Leng – Sóc Trăng
124.  Thượng tọa Tăng Xà Vong – Bạc Liêu
125.  Hòa thượng Hộ Chánh – Tp. Hồ Chí Minh
126.  Thượng tọa Thích Lệ Trang – Tp. Hồ Chí Minh
127.  Thượng tọa Thích Minh Thành – Tp. Hồ Chí Minh
128.  Thượng tọa Thích Giác Nhân – Tiền Giang
129.  Thượng tọa Thạch Oai – Trà Vinh
130.  Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Tp. Hồ Chí Minh

131.  Thượng tọa Thích Nhật Ấn – Tp. Hồ Chí Minh
132.  Thượng tọa Thích Truyền Cường – Tp. Hồ Chí Minh
133.  Thượng tọa Thích Thiện Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh
134.  Thượng tọa Lý Vệ – Hậu Giang
135.  Thượng tọa Lý Hùng – Tp. Cần Thơ
136.  Thượng tọa Thích Thanh Huân – Tp. Hà Nội
137.  Thượng tọa Thích Minh Trí – Vĩnh Phúc
138.  Đại đức Thích Thanh Lâm – Vĩnh Phúc
139.  Thượng tọa Thích Chiếu Tạng – Hà Nội
140.  Đại đức Thích Minh Hiền – Hà Nội

141.  Đại đức Thích Minh Huy – Tỉnh Yên Bái
142.  Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Ninh Bình
143.  Đại đức Thích Đức Nguyên – Hoà Bình
144.  Đại đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng
145.  Đại đức Thích Phước Nguyên – Cà Mau
146.  Đại đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang
147.  Đại đức Thích Thiện Minh – Tp. Hồ Chí Minh
148.  Thượng tọa Quách Thành Sattha – Bà Rịa Vũng Tàu
149.  Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội
150.  Ni sư Thích nữ Tín Liên – Tp. Hồ Chí Minh

151.  Đại đức Thích Chiếu Tuệ – Hà Nội
152.  Đại đức Thích Đạo Phong – Hà Nội
153.  Thượng tọa Thích Thiện Hưởng – Hà Nam
154.  Đại đức Thích Thanh Định – Thái Bình
155.  Đại đức Thích Thanh Hòa – Thái Bình
156.  Thượng tọa Thích Thanh Tình – Ninh Bình
157.  Thượng tọa Thích Thiện Văn – Bắc Giang
158.  Thượng tọa Thích Thanh Trung – Bắc Ninh
159.  Thượng tọa Thích Tâm Thiệu – Nam Định
160.  Thượng tọa Thích Đạo Quang – Quảng Ninh

161.  Đại đức Thích Thanh Phúc – Tuyên Quang
162.  Đại đức Thích Viên Như – Hà Tĩnh
163.  Đại đức Thích Thanh Tuấn – Bắc Kạn
164.  Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
165.  Ni sư Thích Đàm Hiền – Nam Định
166.  Ni sư Thích Đàm Lan – Hà Nội
167.  Ni sư Thích Đàm Thành – Hà Nội
168.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ – Hà Nội
169.  Thượng tọa Thích Huệ Thành – Cà Mau
170.  Thượng tọa Thích Minh Lành – Bạc Liêu

171.  Thượng tọa Thích Chơn Minh – Đồng Tháp
172.  Hòa thượng Thích Lệ Linh – Bến Tre
173.  Hòa thượng Thích Niệm Thới  – Tây Ninh
174.  Thượng tọa Thích Minh Bửu – Tây Ninh
175.  Thượng tọa Thích Chí Mãn – Tp. Đà Nẵng
176.  Đại đức Thích Thông Đạo – Tp. Đà Nẵng
177.  Hòa thượng Thích Ngộ Tánh – Khánh Hòa
178.  Hòa thượng Thích Minh Thông – Khánh Hòa
179.  Hòa thượng Thích Nguyên Đức – Phú Yên
180.  Hòa thượng Thích Tâm Tường – Gia Lai

181.  Thượng tọa Thích Từ Vân – Gia Lai
182.  Thượng tọa Thích Hạnh Thể – Ninh Thuận
183.  Đại đức Thích Quảng Hiền – Đak Nông
184.  Hòa thượng Thích Quảng Hiển – Bà Rịa – Vũng Tàu
185.  Hòa thượng Thích Nhật Quang – Đồng Nai
186.  Hòa thượng Thích Chơn Hương – Thừa Thiên Huế
187.  Hòa thượng Thích Quang Nhuận – Thừa Thiên Huế
188.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Bình Dương
189.  Thượng tọa Thích Phước Đạt – Tp. Hồ Chí Minh
190.  Thượng tọa Thích Minh Thọ – Long An

191.  Thượng tọa Giác Trí – Bà Rịa – Vũng Tàu
192.  Hòa thượng Thích Giác Chí – Đak Lak
193.  Thượng tọa Thích Hoằng Đức – Tiền Giang
194.  Thượng tọa Thích Thanh Dũng – Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
195.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai
196.  Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Tp. Hồ Chí Minh
197.  Đại đức Thích Tâm Chơn – Tp. Hồ Chí Minh
198.  Ni sư Thích nữ Hòa Liên – Tp. Hồ Chí Minh
199.  Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan – Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here