Trang chủ PGVN GHPGVN Danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ...

Danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII

6
0

1.  HT. Thích Trí Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2.  HT. Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3.  HT. Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
4.  HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương
5.  HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM
6.  HT. Dương Nhơn – Phó Chủ tịch HĐTS
7.  HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)
8.  HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS
9.  HT. Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
10.  HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS

11.  HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
12.  HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
13.  HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
14.  HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS
15.  HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương
16.  ĐĐ. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I
17.  HT. Đào Như – Uỷ viên Thư ký
18.  HT. Thích Thanh Duệ – Uỷ viên Thư ký, Viện trưởng Phân Viện NCPHVN – Hà Nội
19.  TT. Thích Thiện Thống – Uỷ viên Thư ký
20.  ĐĐ. Thích Minh Tiến  – Uỷ viên Thư ký

21.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông
22.  TT. Thích Thanh Huân – Uỷ viên Thủ quỹ
23.  TT. Thích Thanh Quyết – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)
24.  HT. Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa Trung ương
25.  HT. Thích Trí Tâm – Trưởng ban Nghi lễ Trung ương
26.  HT. Thích Thanh Nhã – Uỷ viên Thường trực, Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)
27.  TT. Thích Thanh Phong – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương
28.  HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế
29.  TT. Thích Tiến Đạt – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế
30.  HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát

31.  HT. Thích Giác Quang – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
32.  TT. Thích Quảng Hà – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
33.  TT. Thích Thanh Điện – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)
34.  TT. Thích Thanh Đạt – Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
35.  HT. Thích Như Niệm  – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
36.  TT. Thích Thọ Lạc – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)
37.  HT. Thích Giác Giới – Uỷ viên Thường trực
38.  HT. Thích Quảng Xả – Uỷ viên Thường trực
39.  HT. Thích Thiện Sanh – Uỷ viên Thường trực
40.  HT. Thích Khế Chơn – Uỷ viên Thường trực

41.  HT. Thích Đức Thanh – Uỷ viên Thường trực
42.  HT. Thích Hải Ấn – Uỷ viên Thường trực
43.  HT. Thích Đạt Đạo – Uỷ viên Thường trực
44.  HT. Thích Huệ Minh – Uỷ viên Thường trực
45.  TT. Thích Thanh Chính – Uỷ viên Thường trực
46.  TT. Thích Thanh Phúc – Uỷ viên Thường trực
47.  TT. Thích Tấn Đạt – Uỷ viên Thường trực
48.  TT. Thích Huệ Thông – Uỷ viên Thường trực
49.  HT. Danh Đổng – Uỷ viên Thường trực
50.  TT. Danh Lung – Uỷ viên Thường trực

51.  TT. Thích Minh Thành – Uỷ viên Thường trực
52.  TT. Thích Tâm Đức (Tp. HCM) – Uỷ viên Thường trực
53.  HT. Thích Thiện Nguyện – Uỷ viên Thường trực
54.  TT. Thích Truyền Cường – Uỷ viên Thường trực
55.  TT. Thích Bửu Chánh – Uỷ viên Thường trực
56.  ĐĐ. Thích Phước Nguyên – Uỷ viên Thường trực
57.  NT. TN Ngoạt Liên – Uỷ viên Thường trực
58.  NT. TN Tịnh Nguyện – Uỷ viên Thường trực
59.  NS. TN Huệ Từ – Uỷ viên Thường trực
60.  GS. TS Lê Mạnh Thát – Uỷ viên Thường trực
61.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here