Trang chủ Blog chùa Đak Nông: NPĐ Phước Quang rót đồng tôn tạo tượng Phật

Đak Nông: NPĐ Phước Quang rót đồng tôn tạo tượng Phật

15
0

Chứng minh cho buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG quận Tân Bình; Đại đức Thích Quảng Hiền, UVHĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG tỉnh Đắk Nông; Đại đức Thích Chiếu Ý, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Thân, Phó BTS kiêm Trưởng Ban kiểm soát GHPG tỉnh cùng Chư tôn Thiền đức trong Thường trực BTS PG tỉnh, và Chư Tăng Ni các tự viện trong tỉnh và ngoài tỉnh đồng về tham dự và góp phần cầu nguyện.


Về phía chính quyền gồm có: Ông Lý Văn Bình, Phó Bí thư Đảng Ủy xã Nhân Cơ; Ông Vũ Văn Cơ, Phó Chủ tịch HĐND xã; Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cùng quý vị trong cơ quan ban ngành đồng về tham dự.

Vào ngày 20 tháng 3, Đại đức Trụ trì cùng Ban Hộ trì Tam bảo và bà con Phật tử đã phát tâm thiết lập đàn tràng, trì tụng kinh chú nhằm cầu nguyện cho Phật sự rót đồng tôn tạo tượng Phật Dược Sư, A Di Đà, Bồ tát Quán Âm và Thế Chí được thành tựu viên mãn.


Và tâm nguyện đó được thành tựu hơn khi đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử trở về cùng gia tâm cầu nguyện và phát tâm cúng dường. Phật sự này thật quý giá biết bao khi được nhiều bàn tay góp sức, nhiều tâm nguyện dựng xây cho một ngôi bảo tự tại xã Nhân Cơ đang trên đà phát triển.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here