Trang chủ Tin tức Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc PL.2558 – DL.2014

Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc PL.2558 – DL.2014

9
0

Hội đồng Giới sư bố đàn kiết giới tại Giới trường chùa Hà Tiên cho 135 giới tử, trong đó: Tỷ khiêu tăng 20 vị; Tỷ khiêu ni 28 vị; Sa di tăng 25 vị; Thức xoa ma na 32 vị; Sa di ni 30 vị.
 
Ban tổ chức cung an chức sự. Cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT. Thích Thanh Dũng –làm Đàn đầu Hòa Thượng; HT. Thích Bảo Nghiêm –ngôi vị Yết – ma – A – xà – lê; HT. Thích Quảng Tùng –ngôi vị Giáo thọ A – xà – lê; HT. Thích Thanh Hưng ngôi vị Đệ nhất Tôn chứng; TT. Thích Tiến Đạt ngôi vị Đệ nhị Tôn chứng; TT. Thích Minh Trí ngôi vị Đệ tam Tôn chứng; ĐĐ. Thích Tỉnh Thuần ngôi vị Đệ tứ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Thanh Lâm ngôi vị Đệ ngũ Tôn chứng; ĐĐ.Thích Minh Pháp ngôi vị Đệ lục Tôn chứng; ĐĐ.Thích Kiến Nguyệt ngôi vị Đệ thất Tôn chứng.Ngày 04/09/Giáp Ngọ (27/09/2014), được sự cho phép của HĐTS T.Ư GHPGVN, sự chấp thuận của UBND Vĩnh Phúc, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tại chùa Hà Tiên thành phố Vĩnh Yên.
 
Về phía Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã Cung thỉnh Ni Trưởng Thích Đàm Nhâm làm Đàn đầu Hòa Thượng; Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm ngôi vị Yết – ma – A – xà – lê; Ni Sư Thích Đàm Thành ngôi vị Giáo thọ A – xà – lê; Ni Sư Thích Đàm Lan ngôi vị Đệ nhất Tôn chứng; Ni Sư Thích Đàm Tịnh ngôi vị Đệ nhị Tôn chứng; Sư Cô Thích Đàm Tuệ (Hà Nội) ngôi vị Đệ tam Tôn chứng; Sư Cô Thích Đàm Thu ngôi vị Đệ tứ Tôn chứng; Sư Cô Thích Đàm Khang ngôi vị Đệ ngũ Tôn chứng; Sư Cô Thích Đàm Tuệ (Vĩnh Phúc) ngôi vị Đệ lục Tôn chứng; Sư Cô Thích Nữ Viên Đăng ngôi vị Đệ thất Tôn chứng.
 
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự TW GHPGVN; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã tổ chức được 6 Đại Giới Đàn để trao truyền Giới – Châu – Tuệ – Mạng cho hàng đệ tử xuất gia. Mỗi một Đại Giới Đàn, giới tử xin cầu các giới của Phật với số lượng trên một trăm giới tử, ngoài ra còn hàng trăm các vị Phật tử xin thọ giới Bồ tát tại các Đại Giới Đàn.
 
Căn cứ theo Giới đàn các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự các vị Nghiệp sư của Giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các Giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.
 
Nhân dịp này HT.Thích Thanh Dũng ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng đã khuyến tấn các nghiệp sư đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật  chuyên cần học hỏi giới pháp của đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học  trau dồi giới định tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam Bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem chính pháp của Ngài  hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc.
 
Giới đàn Vĩnh Phúc đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Hòa chung niềm vui hân hoan, phấn khởi chúc mừng các giới tử sớm chứng đắc và luôn tinh tấn tu học trên con đường giải thoát..
 
Xin giới thiệu một số hình ảnh tại Giới Đàn Vĩnh Phúc 2014:
 


 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here