Trang chủ Văn học Thơ Chùm thơ kính dâng Đại lão HT. Thích Trí Tịnh tân viên...

Chùm thơ kính dâng Đại lão HT. Thích Trí Tịnh tân viên tịch

21
0

Ngày Viên Tịch!

Đường về Vạn Đức cuối xuân
Niềm thương tha thiết tin thầy ra đi
Thầy đi về cõi Vô Sinh
Hương thơm BẢO TÍCH khắp miền trần gian…

Ngày Nhập Kim Quan!

Thầy nằm đó giữa khung trời Thủ Đức
Nét an nhiên uy dũng giữa vô thường
Chín mươi tám năm dạo mộng Ta Bà
Tâm bất hoại sáng soi miền Vạn Đức…

Ngày Phụng Tống!

Phố phường rợp bóng hoàng y
Tăng Ni Phật Tử Kính quỳ tiễn đưa
Trầm hương lan tỏa linh xa
Sài Gòn – Thủ Đức nhớ hoài Thầy ơi…

Ngày Nhập Tháp!

Thân tứ đại trở về nơi cát bụi
Giờ thiêng liêng Kính bái biệt Tôn Sư
Hướng về đây PHÙ THI THÁP uy linh
Và tứ chúng cùng sơn hà khắp lệ
Đường đạo pháp Thầy đi tròn hạnh nguyện
Tình yêu thương sâu lắng với quê hương
TRÍ viên dung TỊNH đức giữa đời thường
Lòng chan chứa chở che hàng hậu thế
Ôi Vạn Đức sáng nay trời đứng lặng
Dòng người đi trong im lặng tái tê
Ân Đức Thầy muôn thuở ngát hương thơm

PHÙ THI THÁP trầm hương bay bát ngát
Kính bái biệt bậc Cao Tăng Thạc Đức
Mang nhục thân đại nguyện bước vào đời
PHÁP HOA KINH viên ngọc quý sáng ngời
Và lắng đọng trong lòng người mãi mãi
Con Kính lễ và muôn người Kính lễ
Tấm lòng thương chan chứa khắp hư không
Giờ thiêng liêng cả Giáo Hội nghiêm trang
Kính bái biệt nhục thân thầy vào tháp.

– T. H. L –

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here