Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Chùm ảnh: Một vòng các trại Gia đình Phật tử Đà Nẵng...

Chùm ảnh: Một vòng các trại Gia đình Phật tử Đà Nẵng tại Lễ hội Quán Thế Âm 2009

13
0


Cồng trại

Cờ của các Gia đình Phật tử cắm tại khu vực cổng trại


Hồi họp lo lắng theo dõi đội của mình chơi


Không biết đáp án của mình có đúng không?


Chiến thắng rồi


Niềm vui chiến thắng


Cổ vũ hết mình


Bị phạt


Và bị nhắc nhở


Khu vực ban quản trại


Chấm điểm


Trò chơi tập thể tại một trại


Nhặt rau chuẩn bị cơm chiều


Nấu cơm


Còn không thì ngồi trò chuyện


Chấm điểm thi đua


Giản dị trại của các gia đình Phật tử, song đầy ý nghĩa và thắm tình đạo

Các em đi lấy nước. Với những hình ảnh này, tiếc rằng mô hình Gia đình Phật tử chưa xuất hiện ở miền Bắc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here