Trang chủ Tin tức Chùm ảnh: Hóa trang hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại...

Chùm ảnh: Hóa trang hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại Lễ hội Quán Thế Âm (Đà Nẵng)

6
0


Đoàn rước hình tượng Bồ Tát Quan Âm theo sau chư Tôn đức


Rước kiệu do các em Đoàn sinh Gia đình Phật tử đảm trách


Hóa trang vua Trần Nhân Tông


Quan Âm tay cầm liên hoa thủ (sen búp), tượng trưng cho Bồ Đề Tâm Như Lai Tạng, sen còn búp chưa bao giờ bị ô nhiễm 


Quan Âm tay cầm chuỗi hạt (Phật châu) gồm 108 hạt, có nghĩa phiền não được xuyên sâu, nhiếp phục. Phật châu trở thành một phương tiện Niệm Phật


Quan Âm tay cầm hộp Thiết Sách tượng trưng cho trí tuệ Bát Nhã


Hóa trang mẹ Âu Cơ


Hóa trang Công chùa Huyền Trân


Hóa trang Diêu Trì Thánh Mẫu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here