Trang chủ Tin tức Chùm ảnh: Giới tử trang nghiêm thi tụng luật tại Đại giới...

Chùm ảnh: Giới tử trang nghiêm thi tụng luật tại Đại giới trường VNQT

8
0

Đại giới đàn Trí Tịnh có 931 hồ sơ giới tử Tăng Ni; tham dự khảo hạch với 907 giới tử, 876 giới tử đủ điều kiện nhập giới đàn. Trong đó có 271 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di thọ giới tại Đại Đàn giới Việt Nam Quốc Tự để sinh hoạt, học thanh quy, tu học công phu và đăng đàn thọ giới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here