Trang chủ Tin tức Cao Bằng: BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại lễ Phật...

Cao Bằng: BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesack 2014)

6
0

Up to Chung Minh and join project are HT. Thích Gia Quang – Pho chủ tích HĐTS TWGHPGVN – Major BTS GHPGVN provinces Cao Bằng, ĐĐ Thích Thanh Đường – Pho TT BTS GHPGVN provinces Cao Bằng; ĐĐ Thích Thanh Phương Phố Major BTS Kiếm chánh thu ky GHPGVN provinces; ĐĐ Thích Thanh Hậu – Chánh văn Phòng BTS GHPGVN provinces Cao Bằng together Chư Tôn đức Tăng, Ni cấm Trị really, cấm Đại identifier Phật teachers Huyền, thị, City of and Phật operator provinces Nha. 

Tham project Đại Lê Phát đàn basic quan functions are: Ông Trần Hùng – Pho chủ tích UBND Tỉnh Cao Bằng; Ông Đỗ Tá Quân – Pho chủ Tích UB MTTQ provinces; can bo service phật teachers – Ban Tôn teachers Chính Phủ; Bà Phạm Thị Hợp – ban Dân Văn Tình Uy Cao Bằng; Ông Dương Thế Bắc – Pho Giám đốc own content service, Ông Đào Ngọc Thắng – ban Major Tôn teachers Tĩnh, Bà Nguyễn Thị Hồng Hài – PCT UBND Thành Phố together Lãnh Đạo the cấm vực: function, phật Tự Trọng Tỉnh and Thành Phố Cao Bằng.
 
 
 
Toàn Scene session Đại Lê Phát đàn provinces Cao Bằng
  

HT. Thích Gia Quang Tuyến read the message Đại Lê Phát đàn


Khai Mạc Đại Lễ HT. Thích Gia Quang Tuyến read the message Đại Lê Phát đàn PL. 2558 of Đức Pháp Xem chủ GHPGVN: “Năm 2014, back one again Giáo Hội Phật teachers Việt Nam is really is allowed of Chính Phủ registering cai Foundation Đại Lễ Tam Hợp attempt XI năm Kho hàng Còn 2014 and are Uy ban Quốc Tế (ICDV) official keyboard giao at Đại Lê Lan minor X năm Kho hàng Còn 2013 Foundation at Bangkok – Thái Lan. We specified this is the project để vinh lon, that Thuận Duyên for the Đất nuoc and teachers Phật Việt Nam to the GOP along with the add đồng Phật teachers Quốc Tế in job delivery huy words that teachers reason of Đức Phật in topology NGHIỆP & Hoàng Dương legal Chính, lợi Communication Quần sinh and protect Hòa Bình cho mirror type. “ ĐĐ.Thích Thanh Đường read the community văn Phật đàn

ĐĐ. Thích Thanh Đường read the community văn Phật đàn of Ban Thường direct HĐTS GHPGVN, the said known Phật teachers VN with the tinh Thần Thừa kế – stable – Development, proceed assertion traditional đồng operating together Dân Tộc. Day Phật đàn Liên Hợp Quốc năm 2014 – PL.2558 would Move to ‘cho mirror type really một communication and hạnh phúc such as the standard tinh Thần Thiên Niên Kỷ of Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc have problems ra: “Thế Kỷ 21, Thế Kỷ of Hòa Bình, Yeu Thuong, một communication and hạnh phúc “.


Tiếp connect to a program Đ Đ Thích Thanh Hậu read the meaningful day Phật đàn.


Thầy mat Lãnh Đạo Primary allowed to, Ông Trần Hưng Phát regular Welcome Đại Lễ. Nhân dip of this, the position Lãnh Đạo flags quan ban nghành have to ‘Tặng hoa Welcome BTS GHPGVN provinces Cao Bằng


 

Ông Trần Hùng instead mat Lãnh Đạo UBND provinces delivery regular Welcome Đại Lễ
 

Ngay following session Đại Lê Phát đàn at chùa Phố, Old, TP Cao Bằng, HT Thích Gia Quang have Quy Y cho over 300 Phật Tử, anh em đồng Bảo Dân Tộc disk keyboard, City of Cao Bằng, Hòa Thượng have some of interpreted concept Niệm base, which people Phật operator needs to be snap: quy y, Phật Tử, Ưu-ba-rule, Ưu-ba-di, bon Kỹ sư, Kỹ sư Y address, legal danh …, both Giảng decode có thể alternative for năm Kho hàng Còn giới and guide tools can the oai Nghi such as chap tay, nằm le, chào Xá. says known meaningful and useful lợi of job Thọ Trí Tam quy – Ngũ giới. Tam quy helps moi nguoi that Chợ Dừa tinh Thần Thu thắng, Vũng sure you, avoid be đóa on line ba Data: reference Ngục, Nga quỷ, suc sinh. Ngũ giới are required to execute methods and tools can helps prevent our Ngựa the following actions sai left where body, Password, ý, from which which set really một show vui in to change and position lai. 

 
 
Hòa Thượng quy y cho 300 Hòn Phật operator đồng Bảo Dân Tộc provinces Cao Bằng
 

Hòa Thượng are Khuyến activate Quý Phật operator Special prompted Nho Thiên Nam Tín Nữ after Thọ Trí Tam quy Ngũ giới-in one năm Kho hàng Còn should be Thượng Xuyên to ‘chùa Học Đạo, at least one tháng once, and will be treo Configuration Đức Phật in room customer to the hien Lòng tôn viewfinder of Minh with the position Thầy transfer Thọ Tam quy Ngũ giới, qua it helps moi nguoi know what is Minh have been Thọ nhận giới method of Phật, already quy y Tam Bảo and become people Phật Tử.

 
Some image PV write at session Lê:
 

Lễ Quy Y at chùa Phố, Old – TP Cao Bằng


 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here