Trang chủ Thời đại Truyền thông Bố trí xe rước Phật

Bố trí xe rước Phật

8
0

Trong bài này, chúng tôi đi vào cụ thể quan điểm đã trình bày trong một bài viết trước, đó là xe thuyền rước Phật là một hình thức nghi lễ Phật đản trang nghiêm, là một hình thức cung nghinh bàn thờ đức Phật sơ sinh di động, được cách điệu hóa, mỹ thuật hóa, đa dạng hóa, quần chúng hóa.

Xuất phát từ quan niệm nghi lễ như thế, dưới đây chúng tôi xin đề xuất chi tiết hình thức và vị trí của đoàn xe rước Phật.

Do là một nghi lễ, đoàn xe rước Phật có thể chia làm 3 phần:

1.    Đoàn xe cung nghinh

2.    Đoàn xe cổ động, truyền thông do nhà chùa tổ chức.

3.    Đoàn xe hưởng ứng, cúng dường do Phật tử tự trang trí xe ô tô, xe máy riêng.

Đoàn xe cổ động truyền thông hưởng ứng thì trình bày, trang trí tự do, miễn là theo đúng tinh thần chào mừng Phật đản, cũng có thể là có xe trang trí đơn sơ, nhưng chú trọng về số lượng, đóng góp nhiều màu vẻ.

Chúng tôi đề nghị, đoàn xe cung nghinh dẫn đầu, có thể ít xe, nhưng đặc biệt chú trọng về chất lượng, tuyệt đối trang nghiêm.

Dưới đây là đề nghị về nội dung trang trí các xe rước Phật dẫn đầu, giữ vai trò cung nghinh.

Về mặt lý thuyết, đoàn xe rước Phật là một dạng rước Phật tốc độ nhanh, qua nhiều đường phố. Hình thức căn bản như thế tất nhiên phải bao gồm hình thức chính của nghi thức rước Phật truyền thống, nghĩa là cần có pháp khí, hương hoa, vật cúng, lư trầm, tôn tượng Đức Phật sơ sinh…

Để phong phú thích hợp với cuộc rước bằng xe trang trí nghệ thuật, thì có thể mở rộng rước cờ nước, cờ Phật giáo, biểu ngữ Kính mừng Phật đản, biểu trưng tam bảo, huy hiệu giáo hội.

Thứ tự các xe được đề xuất như sau:

1.    Xe mở đường của cảnh sát giao thông (nếu có).

2.    Xe mở đường của đoàn xe thể hiện mục tiêu của đoàn rước (gương cao biểu ngữ “Kính mừng Phật đản”):

–    Xe rước cờ nước và cờ Phật giáo.

–    Xe rước pháp khí nghi trượng, tạo vẻ trang nghiêm.

–    Xe rước lư trầm hương.

–    Xe rước phẩm vật hoa trái cúng Phật.

–    Xe rước bàn thờ Đức Phật.

–    Xe rước biểu tượng tạo hình kinh sách tượng trưng cho pháp bảo.

–    Xe rước huy hiệu Giáo hội tượng trưng Tăng bảo.

–    Xe rước chân dung các vị tổ sư, tiền bối hữu công.

Tùy theo địa phương, có thể bổ sung những hình thức nghi lễ rước thích hợp như dàn nhạc cổ truyền dân tộc, cờ phướn cổ truyền, chư tăng trong pháp phục các hệ phái, chỉ yêu cầu tạo được sự trang trọng, thành kính, tôn nghiêm, thể hiện được nội dung đạo pháp, dân tộc.

Trong một số lần rước trước đây, đã có xe công an mở đường hú còi. Theo chúng tôi tiếng còi hú của xe mở đường có 2 tác dụng. Tuy thể hiện được tính chất quan trọng của đoàn xe, nhưng tiếng hú điện tử không phù hợp với lễ rước Phật. Vì vậy, nếu có xe cảnh sát giao thông mở đường, thì chỉ nên dùng đèn báo. Còn âm thanh chủ đạo và duy nhất của đoàn rước Phật chỉ nên tập trung về một xe âm thanh công suất lớn như chúng tôi đã có dịp đề cập trước đây.

Nếu tổ chức đoàn xe rước Phật trang nghiêm, phối hợp được tính nghi lễ và tính hoan hỷ của phần hội của cuộc lễ thì đoàn xe rước Phật sẽ có đóng góp lớn lao vào lễ hội Phật đản. Và như vậy, tự cắt hủy, xóa bỏ, loại trừ, triệt tiêu xe rước Phật là điều hết sức đáng lấy làm tiếc.

MT

Thông tin, trao đổi ý kiến riêng, vui lòng email: vinasat132@yahoo.com hay facebook.com/cusiminhthanh. Xin chân thành cảm ơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here